Direktør for Tilsyn- og Beredskapsavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
2. september 2021
Søknadsfrist
26. september 2021
Kontakt
Trygve Rastad, 99609086
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Samfunnskritisk og strategisk lederrolle

Tilsyn- og beredskapsavdelingen har et viktig ansvar for beredskapen i kraftforsyningen og for å føre tilsyn med alle typer vassdrags- og energianlegg, både under planlegging, bygging/ombygging og i drift. Sentralt for tilsynsvirksomheten er krav til miljø, vedlikehold og modernisering og sikkerhet/beredskap.

Avdelingen koordinerer NVEs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og skal legge til rette for at NVE kan håndtere beredskapssituasjoner og kriser på alle våre ansvarsområder.

Sentralt for tilsynsvirksomheten er krav til miljø, vedlikehold/modernisering og sikkerhet/beredskap. Her er det behov for stadig videreutvikling av metode og arbeidsprosesser. Risikobasert tilnærming og digitalisering vil være viktig framover.  Tilsyn med IKT-sikkerheten i kraftbransjen blir en stadig viktigere oppgave.

Avdelingen består av de fire seksjonene Beredskap, Damsikkerhet, Miljøtilsyn for energianlegg og Miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Avdelingen har i dag om lag 70 medarbeidere. Til å lede og utvikle avdelingen søker vi en initiativrik og strategisk person med relevant ledererfaring og gjennomføringsevne. Direktør for Tilsyn og Beredskapsavdelingen inngår i NVEs toppledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevant ledererfaring med gode dokumenterte resultater
 • Erfaring med strategisk endrings- og omstillingsarbeid
 • Erfaring med metodeutvikling, digital sikkerhet og digitalisering på tvers av fagområder vil bli vektlagt
 • Erfaring med risikovurderinger, samt beredskaps-, tilsyns- og utredningsarbeid vektlegges
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse for NVEs samfunnsoppdrag og rolle
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring er en fordel
 • Meget god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • God vurderingsevne, prioriteringsevne og høy gjennomføringskraft
 • Motiverende lederadferd, og evne til relasjonsbygging
 • Trives med å jobbe i grenseflaten mellom ledelse, fag og samfunn
 • Trygghet i lederrollen, og å kunne samle og inspirere en stor og geografisk spredt organisasjon for utvikling mot felles mål
 • Evne til å skape tillit og engasjement
 • Evne til god samhandling og dialog internt i NVE og eksternt

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med faglige engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og innplassering i stillingskode direktør (1062)
 • Moderne og sentrale lokaler på Majorstuen 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger 

Søknader vil bli behandlet fortløpende og senest innen søknadsfrist. Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Trygve Rastad  i Amrop Delphi (mobil +47 99609086) for en uforpliktende samtale om stillingen.

NVE er et åpent og inkluderende direktorat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp elektronisk sammen med søknaden.  

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.