Senior Finansiell Kontroller

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. september 2021
Søknadsfrist
22. september 2021
Kontakt
Marta Orleanski 41454457, Mona Kokkinn 97047499
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du jobbe med konsernregnskap med fokus på digitalisering og prosessendringer?

Ønsker du å jobbe med spennende og utfordrende oppgaver i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø? Da kan stillingen som Senior Finansiell Kontroller i Olav Thon gruppen være akkurat det du ser etter. Som en del av Olav Thon Gruppen vil du bli del av en organisasjon der vi jobber for en langsiktig og bærekraftig utvikling, noe som gjør oss til en trygg og god arbeidsplass.

I stillingen som Senior Finansiell Kontroller vil du jobbe bredt innen konsernregnskapsområdet, med hovedfokus på konsolidering/rapportering og systemeierskap. Dette er en stilling med høyt tempo som gir deg mulighet til å videreutvikle konsernets regnskapsfunksjon, og du vil bli en del av et team som ønsker å drive endringer og digitalisering av prosesser.

Avdeling for konsernregnskap har ansvar for utarbeidelsen av finansiell rapportering for Olav Thon Gruppens 4 rapporteringskonsern avlagt etter IFRS, som omfatter det børsnoterte konsernet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Dette innebærer innrapportering, konsolidering og kvalitetssikring av regnskapstall, samt utarbeidelse av årsrapportene i samarbeid med finansavdelingen. Avdelingen har fagansvar for øvrige enheter som rapporterer selskaps- og konsernregnskap til avdelingen i Oslo.


Arbeidsoppgaver:

 • Konsolidering og finansiell rapportering, inkludert kvartals- og årsrapporter
 • Faglig og teknisk ansvar for konsernets valgte konsolideringssystem
 • Ansvarlig for regnskapsmessig behandling og oppfølging ved endringer i konsernstrukturene
 • Videreutvikling av rutiner, prosesser og systemer i konsernet
 • Holde seg oppdatert innen relevante fagområder, herunder IFRS, skatt og øvrige regulatoriske krav
 • Vurdering av regnskapsmessige problemstillinger for konsernene iht. gjeldende regelverk
 • Kvalitetssikring av rapportering på selskaps- og konsernnivå
 • Utarbeidelse av intern rapportering og analyse av regnskapstall
 • Samarbeid med og bistand til Olav Thon Gruppens øvrige regnskapsavdelinger, finansavdeling og ledelse
 • Kontakt med ekstern revisor


Kvalifikasjoner:

 • Relevant økonomisk utdannelse
 • Minimum fem års relevant erfaring fra tilsvarende rolle, erfaring fra eiendomsbransjen er en fordel
 • Operasjonell og systemteknisk erfaring med konsolideringsverktøy for store konsern (konsernet bruker Cognos Controller) avlagt etter IFRS
 • Faglig og operasjonell kompetanse innen konsernregnskap, erfaring med omfattende konsernstrukturer er en fordel
 • Interesse for digital forbedring av finansiell rapportering og god systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk


Hvem er du?

Vi er et sammensveiset team som brenner for faget vårt, og håper at du også trigges av å løse komplekse konsolideringsmessige problemstillinger, både av faglig og teknisk art. Vi ønsker at du skal være en bidragsyter til godt samarbeid, slik at vi som avdeling leverer på en mest mulig effektiv måte. For å lykkes i rollen ser vi for oss at du er analytisk anlagt, strukturert i din arbeidsmetodikk og har evne til å tenke langsiktig.

Videre er det en fordel at du er god på kommunikasjon, og evner å dele din kompetanse ved å bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder i organisasjonen. Vi ønsker løpende å vurdere mulige forbedrings- og effektiviseringsområder, vi håper derfor at du er omstillingsdyktig og har vilje til å tenke nytt.


Hva du kan forvente av oss:

Hovedkontoret er Olav Thon Gruppens samlede administrasjon for alle våre virksomhetsområder. Vi har en av Oslos beste beliggenheter like ved Jernbanetorget med god tilgang på all offentlig transport. Vi har også en gunstig kantineordning, treningsrom m.m. . Vi kan tilby gode karrieremuligheter, kurs og videreutvikling, samt gunstige ansattfordeler og rabatter.

 

Olav Thon Gruppen er markedsledende innen kjøpesenter, eiendom og hotell. Vi eier og forvalter ca. 90 kjøpesenter i Norge og Sverige, samt ca. 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Olav Thon Gruppen omsatte for ca. 9 milliarder kroner i 2020 og har ca. 3 300 årsverk. Vår eiendomsportefølje består av ca. 500 næringseiendommer. Vi er eid av Olav Thon Stiftelsen som gir deler av overskuddet til forskning, utdanning og allmennyttige formål. Les mer på olavthon.no.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.