Direktør for forbrukerrettigheter og -veiledning

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. september 2021
Søknadsfrist
20. september 2021
Kontakt
Kenneth Ryvoll Klev, 97064624, Inger Lise Blyverket, 97148690
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker styresmakter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Forbrukerrådet har hovedansvaret for å gi forbrukere informasjon og veiledning, og har en ambisjon om å være forbrukerens foretrukne partner når det kommer til forbrukerspørsmål.


Forbrukerrådet har fra 1.1.21 iverksatt ny organisasjonsstruktur på bakgrunn av ny strategi og omstilling i forbrukerapparatet. Organisasjonen har fire avdelinger, der den ene skal ivareta ansvaret for Forbrukerrådets arbeid med forbrukerrettigheter og forbrukerveiledning. Vi søker etter en offensiv og engasjert person som ønsker å lede og videreutvikle arbeidet i denne avdelingen, og som samtidig vil være en pådriver for Forbrukerrådets systematiske og helhetlige teamarbeid på tvers av organisasjonen.
 

Avdelingen har to enheter -- en for forbrukerrettigheter og en for forbrukerveiledning. Enheten for forbrukerrettigheter ledes av juridisk direktør som også har ansvar for Forbrukerrådets representasjon i nemnder, Forbrukerrådets advokatordning og et rettssaksfond. Enheten for forbrukerveiledning har også egen leder og har et ansvar for å drifte og utvikle Forbrukerrådets førstelinjetjeneste. Stillingen innebærer å se muligheter for synergier både innenfor og utenfor egen avdeling.
 

Du skal sørge for strategisk utvikling av organisasjonen innenfor dine ansvarsområder og samtidig se hva som skal til for å styrke Forbrukerrådet som helhet. Avdelingen har et særlig ansvar for å sikre og utvikle Forbrukerrådet som sentral premissleverandør for forbrukerrettigheter i Norge. Samtidig skal avdelingen bidra til at forbrukerne får den informasjon og veiledning som trengs for å kunne ivareta sine rettigheter og gjøre gode forbrukervalg. Du vil dessuten ha ansvaret for å legge til rette for og kvalitetssikre informasjon om forbrukerrettigheter ut i offentligheten, blant annet via tradisjonell media, sosiale medier, Forbrukerrådet.no og våre øvrige veiledningskanaler.
 

Avdelingsdirektøren rapporterer til direktør for Forbrukerrådet og er en del av ledergruppen hennes.


Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og gjennomføre strategi, mål og aktiviteter i egen avdeling i tett samarbeid med enhetslederne
 • Drifte og utvikle Forbrukerrådet som helhet sammen med forbrukerdirektøren og de andre i toppledelsen
 • Være ansvarlig for definerte tverrfaglige oppgaver på tvers av hele organisasjonen i tillegg til å prioritere egen avdelings ressurser slik at organisasjonens mål nås i et fellesskap
 • Bygge et sterkt og kompetent forbrukerrettslig miljø i samarbeid med juridisk direktør slik at forbrukerrettigheter sikres og utvikles i takt med samfunnsutviklingen
 • Samarbeide tett med avdeling for Forbrukerpolitikk og kommunikasjon om medieplan og -håndtering på området forbrukerrettigheter og forbrukerinformasjon
 • Videreutvikle en tilgjengelig, digitalt basert og effektivt drevet førstelinjetjeneste i samarbeid med leder for veiledningsenheten

 

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant ledererfaring på ulike nivå
 • Inngående kjennskap til forbrukerrettigheter
 • Erfaring fra veilednings- og informasjonsarbeid
 • God samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering er ønskelig

 

Personlige egenskaper:

 • Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål
 • Innehar en motiverende, inkluderende og delegerende lederstil
 • Liker endringsarbeid og evner å se nye løsninger
 • Ser muligheter i nye samarbeidskonstellasjoner og er god på å bygge relasjoner

 

Forbrukerrådet tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling i nettverk både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast og lønnes som avdelingsdirektør mellom kr 850.000 -- 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.
 

Generelt

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten. Søk via lenken innen 20. september 2021 (arkivsak 21/199). Legg ved relevante vitnemål og attester.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.