Salgsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
6. september 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Monica Strysse, 97100769, Christian Høie Lie, 98484870
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eiendomsfag bilde

Strategi – Kompetanse – Vekst

Senter for eiendomsfag søker salgsdirektør til nyopprettet stilling i ledergruppen. Som salgsdirektør skal du utarbeide, forankre og implementere salgsstrategien. Du skal bygge opp, lede og utvikle senterets nasjonale salgs- og markedsarbeid. Hovedoppgaven er å profesjonalisere salgsarbeidet og bygge en resultatorientert salgskultur hvor relasjons- og tjenestesalg står sentralt. Sammen med ledergruppen vil du bidra til at virksomheten blir det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet innen eiendom i Norge, med ambisjon om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren.

Vi søker en relasjonssterk, analytisk og helhetstenkende salgsdirektør som vet hva som skal til for å skape resultater innen strategisk og operativt salg. Du evner å strukturere, prioritere og sette retning for selskapet og i tett samarbeid med dine kollegaer skaper dere nye muligheter basert på dagens posisjon og fremtidens behov. Majoriteten av landets ledende eiendomsaktører, både offentlige og private, samles hos Senter for eiendomsfag, og du inspireres av å møte nye mennesker, bygge tillit og skape langsiktige relasjoner. Vi ser gjerne at du har høyere kommersiell utdanning, og erfaring fra salgsledelse, personal- og budsjettansvar, gjerne fra mellomstor virksomhet. Erfaring fra gründervirksomhet og vekstselskaper, er en også en klar fordel.

Som salgsdirektør i Senter for eiendomsfag vil du få stort handlingsrom til å forme din rolle hos en ledende kompetanseaktør, som har store ambisjoner og et solid grunnlag for videre vekst. Som en sentral del av ledergruppen vil du ha stor innflytelse på senterets strategi og retning for fremtiden. Du vil bli en del av en uformell og teamorientert kultur der vi hjelper hverandre for å nå våre felles mål. Reisevirksomhet må påregnes.
 

Om virksomheten

Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet, stiftet i 1997, med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker innen privat, offentlig og ideell sektor. Selskapet tilbyr bransjeutdanning i form av kompetansegivende etterutdanning innen eiendomsfaglige emner. Kundene er i all hovedsak yrkesaktive utøvere innen eiendom som gjennomfører sine kompetanseløft på deltid i form av samlingsbaserte moduler og kurs. Selskapet har i dag 4 ansatte, med en omsetning på 11 MNOK. Senter for eiendomsfag har moderne undervisningsfasiliteter sentralt i Oslo og rigger nå for videre vekst. For mer informasjon se www.eiendomsfag.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.