Assisterende sekretariatssjef

Sted
Oslo
Publisert
8. september 2021
Søknadsfrist
23. september 2021
Kontakt
Lars Erik Wærstad 95059992, Kari Andersson 45691187
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Er du opptatt av utdanningsfeltet  – av gode barnehager, skoler og høyskoler/universitet?

Utdanningsforbundet har etablert en ny ledelsesmodell med en strategisk ledelse bestående av sekretariatssjef og to assisterende. De skal sammen lede og videreutvikle et profesjonelt sekretariat på 270 ansatte med spesialisert kompetanse på ulike fagområder. 

Er du en dyktig, samarbeidsvillig og initiativrik person som skaper trygghet gjennom god og tillitsfull dialog med ledere, ansatte og tillitsvalgte, er du velkommen til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i sekretariatssjefens lederteam for å sikre en helhetlig og strategisk utvikling av organisasjonen
 • Personallederansvar for et utvalg av ledere og/eller medarbeidere
 • Bidra i det administrative strategiarbeidet i Utdanningsforbundet, og være med på å legge til rette for politiske strategiprosesser  
 • Bidra til å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger
 • Bidra til å sikre godt samarbeid og god samhandling i hele sekretariatet
 • Bidra i faglig sparring med profesjonelle fagmiljøer i sekretariatet
 • Være stedfortreder for sekretariatssjef ved behov      

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning 
 • Relevant ledererfaring på strategisk nivå
 • Erfaring med organisasjon- og personalutvikling samt digital transformasjon
 • Solid innsikt i det utdanningspolitiske og det arbeidslivspolitiske området
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra ledelse av ledere er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Høy integritet
 • Tilgjengelig og inkluderende leder 
 • Gir retning og motiverer til samarbeid og samhandling
 • Handlingsorientert, analytisk og strategisk problemløser 
 • God kommunikator
 • Proaktiv og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et bredt mandat med mulighet til å forme og utvikle egen rolle
 • Gode muligheter for videreutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger og ekstra fridager i jul og påske

Da sekretariatssledelsen pr 01.01.2022 kun består av menn oppfordres kvinner til å søke. Ved ønske om konfidensiell behandling, ta kontakt med en av kontaktpersonene.
 

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med  over 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.