Seksjonsleder budsjett og rapportering

Sted
Oslo
Publisert
14. september 2021
Søknadsfrist
26. september 2021
Kontakt
Mia Kristin Klemetsrud 47678216, Desirée Buen Harrison 92054891
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du være med å utvikle et av landets største og mest spennende bygg- og eiendomsforetak?

Vi søker etter en engasjert og dyktig leder som ønsker å bidra i oppbygging og utvikling av et helhetlig Oslobygg. I divisjon for økonomi- og virksomhetsstyring, avdeling økonomi, har vi ledig stilling som seksjonsleder budsjett og rapportering.

Avdeling økonomi skal etablere effektive prosesser og samarbeidsforum knyttet til budsjett, rapportering og kostnadsestimeringer for Oslobygg. Seksjon budsjett og rapportering har ansvaret for foretakets drifts- og investeringsbudsjett.

Som seksjonsleder budsjett og rapportering får du ansvar for å lede og utvikle seksjonen i samarbeid med avdelingsleder og seksjonsleder for regnskap. Du deltar i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder.

Vi ser etter deg som har faglig tyngde, bred erfaring med økonomiarbeid og som trives i rollen som leder. Du evner å se og utvikle dine medarbeidere og du skaper engasjement og resultater. Oslobygg har som mål å være et foretak med stor gjennomføringskraft og å ha et sterkt fagmiljø med dedikerte fagpersoner som spiller hverandre gode. Det er derfor viktig for oss at du har gode samarbeidsevner og vilje til å se muligheter. I vurdering av søkerne vil personlige egenskaper vektlegges i tillegg til formell kompetanse, tidligere relevant erfaring og oppnådde resultater. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjon for budsjett og rapportering
 • Etablere gode rutiner for økonomioppfølging og andre prosesser seksjonen har ansvar for
 • Utarbeide rapporter og delta i utarbeidelse av saker til ledergruppen og styret 
 • Utvikle seksjonens rolle som foretakets rådgivende organ for økonomiske spørsmål og kvalitetssikre økonomisk informasjon 
 • Ha medansvar for å realisere foretakets mål i samsvar med politiske vedtak
 • Ha budsjett-, resultat- og personalansvar for seksjonen
 • Være pådriver i arbeidet med å digitalisere seksjonens arbeidsoppgaver og leveranser 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet innen økonomi og administrasjon
 • Relevant erfaring og dokumenterbare resultater fra avdelingens ansvarsområder 
 • Erfaring fra økonomiarbeid innenfor offentlig forvaltning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra budsjettoppfølging av større organisasjoner
 • Relevant ledererfaring 
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunal virksomhet og politiske prosesser er en fordel 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Faglig tillitvekkende, gode samarbeidsevner og med evne til å bygge gode relasjoner
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert 
 • Beslutningsdyktig og god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og med evne til å skape engasjement og inspirere medarbeidere
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer og verdigrunnlag

Vi tilbyr

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et av landets største fagmiljøer 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser gjennom Oslo pensjonsforsikring
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler på Helsfyr
 • Lønn etter avtale

 

Oslobygg KF er Oslo kommunes nye eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggervirksomheten til Boligbygg. 

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Vi skal utvikle hele byområder, og skal de nærmeste årene investere for ca. 35 milliarder. 

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying av bransjen, og vi skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger samt teknisk kvalitet. Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsningsområder. 

Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.