Økonomi- og administrasjonssjef

Sted
Gjøvik
Publisert
22. september 2021
Søknadsfrist
17. oktober 2021
Kontakt
Kristin Haugen 97155441, Lars Erik Tandsæther 95295269
Posisjon
Leder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF søker økonomi- og administrasjonssjef

Økonomi- og administrasjonssjef rapporterer til administrerende direktør og er en del av selskapets øverste ledergruppe.

Det er i dag dyktige og selvstendige fagpersoner tilknyttet alle ansvarsområder. En ny leder må derfor ikke ha detaljkunnskap innenfor alle fagfelt, men derimot ha kjennskap til disse, og inneha en god generell forretningsforståelse.

Ansvaret omfatter ledelse av Økonomi-, HR-, Innkjøps- og Arkivfunksjonen.
 

Arbeidsoppgaver
Utarbeide budsjett, prognoser og øvrig rapportering til selskapets ledelse og styre
Daglig oppfølging og kontroll av selskapets økonomi og regnskap
Bidra til god kvalitet på selskapets styringsdata innenfor de gitte ansvarsområder
Ansvar for HR og HMS
Ansvar for systemer og prosesser innenfor økonomi, lønn HR, arkiv, innkjøp og administrasjon
Administrative oppgaver, både på selskaps- og avdelingsnivå
Ledelse og utvikling av avdelingens ansvarsområder
Personal– og budsjettansvar for egen avdeling
Resultatansvar i henhold til fastsatte mål
Kontinuerlig optimalisering av rutiner og prosesser i avdelingen

Kvalifikasjoner
God helhetlig økonomiforståelse
God generell forretningsforståelse
God organisasjons- og kulturforståelse inkludert kjennskap til HR prosesser
Erfaring fra ledelse er en fordel
Høyere økonomiutdannelse, Bachelor eller Masternivå
Svært gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Samarbeidsorientert og ansvarsfull, god til å delegere oppgaver
Positiv, sosial og god til å bygge relasjoner
Robust og trygg
Strukturert, fleksibel og handlingsorientert

Vi tilbyr
En viktig jobb i et selskap som bidrar til en velfungerende helse- og omsorgssektor i Norge
Høy aktivitet og et godt arbeidsmiljø
Gode pensjons- og forsikringsordninger
100% fast stilling  
Lønn etter avtale
Fleksibilitet i forhold til avtalt bruk av hjemmekontor
Et aktivt bedriftsidrettslag, hvor vi ønsker oss flere aktive kolleger!
 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

HDO eier, drifter og forvalter kommunikasjonsløsninger for radio og telefoni med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på nødnumrene 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsetatene. Denne sammenhengende kommunikasjonskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten betegnes som den akuttmedisinske kjede.

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten og eies av de 4 helseregionene.

Selskapet er i en svært spennende utviklingsfase med modernisering av både teknisk utstyr, systemer, rutiner og en organisasjon i vekst.

HDO sin overordnede visjon er å være: Landsdekkende, tilgjengelig og nyskapende, og kulturen bygges på verdiene: Pålitelig, Åpen, Modig og Nysgjerrig.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.