Kommunedirektør

Rekrutterer
Sted
Øksfjord
Publisert
5. oktober 2021
Søknadsfrist
28. oktober 2021
Kontakt
Gøril Rydheim Henriksen 93031618, Linn Sollund-Walberg 99006318
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Blir du med og leder Loppa inn i ny og spennende fremtid?

Banner

Som kommunedirektør er du kommunens øverste administrative leder. Strategisk ledelse vil være blant dine viktigste oppgaver, med mål om å skape vekst, utvikling og fremtidens løsninger i Loppa kommune.

Videre vil du ha ansvar for å sikre god økonomistyring og gjennomføring av politiske vedtak. I administrasjonen er det både erfarne og nye ledere, hvor du vil ha en viktig oppgave med å bygge og utvikle organisasjonen videre.

God kommunikasjon og samhandling med våre innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere vil også være en prioritert oppgave.
 

Hvem er du?

Vi søker deg som innehar følgende kvalifikasjoner:

  • Lederkompetanse, herunder ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor
  • God kjennskap til offentlig forvaltning og kommunalt regelverk
  • Kunnskap om politiske prosesser og saksbehandling
  • Kunnskap om budsjettarbeid og økonomistyring
  • Kjennskap til planarbeid
  • Kjennskap til sammenlignbare samfunn
  • Relevant høyere utdanning

Det er viktig for oss at du er en inkluderende og samhandlingsorientert leder. Med det mener vi at du sikrer konstruktive prosesser som involverer medarbeidere, innbyggere, næringsliv og andre interessegrupper, der det er naturlig.

Du er en trygg leder som beslutter og gjennomfører, og som evner å håndtere uenighet når det oppstår. Videre karakteriseres du som en stabil og tilstedeværende leder, med interesse og engasjement for samfunnsutvikling.

Dine egenskaper er viktig for oss, og vil derfor vektlegges i vurderingen.
 

Lurer du på noe?

For mer informasjon, kontakt gjerne varaordfører Gøril Rydheim Henriksen, telefon 93 03 16 18, eller vår samarbeidspartner Bedriftskompetanse AS ved Linn Sollund-Walberg, telefon 99 00 63 18.

Lønn fastsettes etter avtale og eventuelle flytteutgifter dekkes etter gjeldende reglement. Kommunen er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark, som blant annet innebærer skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 per år.

I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søker vil i så fall bli kontaktet før offentliggjøring av søkerlisten.

Kontorsted for stillingen vil være Øksfjord.
 

Om oss

Loppa kommune kjennetegnes av innbyggere som er sterkt engasjert i sitt lokalmiljø – som ivrer for å skape bolyst og nye arbeidsplasser. Vi har gode kommunale tjenester som fokuserer nærhet og høy kvalitet, og hvor vi tar grep med mål om fornyelse og innovasjon. Samtidig har vi et godt og omfattende samarbeid med våre nabokommuner.

Loppa byr på et trygt nærmiljø med variert aktivitetstilbud innen idrett og kultur, og en spektakulær natur som trigger så vel eventyrere som mosjonister.

Her kan du se midnattssol og nordlys, fiske i sjø og vann, og du kan gå turer til alpine fjelltopper og mektige isbreer.

Loppa har 860 innbyggere som favner over 20 nasjonaliteter. Fra kommunesenteret Øksfjord er det kun 4 mil vei til E6. Samtidig er Loppa et delvis veiløst samfunn, hvor all kommunikasjon til og fra Vestre-Loppa går sjøveien. Geografisk grenser Loppa til Kvænangen i sør, Alta i øst og Hasvik i nord.
 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.