Denne stillingen har utløpt

Seksjonssjef miljøovervåkning, radon UV forvaltning

Arbeidsgiver
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted
Østerås
Søknadsfrist
30. november 2021

Vis mer

Stillingsopplysninger

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for radioaktiv forurensning i miljøet.
DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen lyses det ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

DSA søker nå en seksjonsleder som skal ha ansvar for fag, budsjett og personal i seksjon Miljøovervåkning og radon og UV-forvaltning, som har 11 medarbeidere. 

● Viktig samfunnsoppdrag: Helse- og miljøvurderinger knyttet til stråling 

Seksjonen inngår i Avdeling for strålevern og miljøforvaltning. Seksjonen har disse oppgavene:   

 • Følge opp seksjonens virksomhetsområder i relevante internasjonale fora.
 • Ha ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre forvaltningen etter strålevernloven når det gjelder radon, UV og andre sterke ikke-ioniserende kilder.
 • Ha ansvar for å følge opp nasjonale strategier for å forebygge kreft knyttet til radon og UV, samt strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler.
 • Ansvar for å lede, gjennomføre og kvalitetssikre nasjonal miljøovervåkning av radioaktivitet og koordinere den med Miljødirektoratet.
 • Ansvar for å gjennomføre overvåking, kartlegging og rådgivning knyttet til radioaktivitet i næringsmidler.
 • Ansvar for å ha oversikt over stråledoser i befolkningen.
 • Ansvar for å følge opp forvaltningsplaner for Norges havområder på området radioaktivitet. 

Sentrale ansvarsområder og oppgaver i stillingen som seksjonsleder: 

 • Oppfølging av overordnede strategier og oppdrag for DSA gjennom ledelse av seksjonen.
 • Etablere mål og strategier for seksjonen innen rammene for overordnet strategi, budsjett og mandat. 
 • Personalledelse, prioritering av ressurser og kartlegging.
 • Utvikle seksjonens kompetanse. 
 • Utvikle effektiv drift i seksjonen.
 • Aktiv deltakelse i avdelingens ledergruppe.

Vi søker deg som er en fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt. Du evner å bygge relasjoner og bidra til samhandling både internt og eksternt. Vi ønsker en motiverende og samlende seksjonssjef med engasjement for lederrollen, og det forventes at du arbeider for å bygge en god, felles vi-kultur. Du er ansvarsfull og selvstendig. 

Det stilles krav om høyere utdanning på mastergradsnivå og det vil være en fordel med ledererfaring kombinert med kjennskap til offentlig forvaltning. Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med kartleggings-, overvåknings- og strategiarbeid knyttet til helse- og miljø. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk. 

Seksjonssjefen vil rapportere til avdelingsdirektør for Avdeling strålevern og miljøforvaltning. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Vi kan tilby en sentral og utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som 1211 Seksjonssjef, kr 790.000 - 950.000,-.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

DSA ønsker å speile hele samfunnet og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med avdelingsdirektør i DSA Kristin E. Frogg tlf. 482 54 397 eller Kristin Høy Lian i Amrop Delphi, tlf. 482 31 646.
Delphi, tlf. 48231646.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer. 

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel