Denne stillingen har utløpt

Viseadministrerende direktør

Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Sted
Stavanger
Søknadsfrist
1. desember 2021

Vis mer

Stillingsopplysninger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), er et av landets seks universitetssjukehus og det tredje største akuttsykehuset i Norge. 

Vi søker etter en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle. Som leder er du opptatt av å skape gode team, gode prosesser, høy kvalitet i arbeidet – og du ser at pasientbehandling av høy kvalitet og med god sikkerhet er et resultat av nettopp det. Du har solid kunnskap og erfaring med, og forståelse for, betydningen av forskning, innovasjon og utvikling som forutsetning for kvalitet i pasientbehandling og utvikling av universitetssjukehusfunksjonen. Som viseadministrerende direktør vil du være administrerende direktørs nærmeste samarbeidspartner og stedfortreder. Du vil jobbe tett sammen med henne og hennes ledergruppe for å nå foretakets mål.

Vi skal fremme helse og livskvalitet blant innbyggerne i helseregionen. Sammen med kommunene arbeider vi for et helhetlig og godt behandlingstilbud for befolkningen i Sør-Rogaland. I tillegg til pasientbehandling har sykehuset en omfattende undervisnings- og forskningsaktivitet. SUS har i over 20 år vært praksisarena for medisinerstudenter fra Universitetet i Bergen og fra flere universitet i utlandet. Fra 2023 skal SUS ha en utvidet rolle i den kliniske medisinerutdanningen i regi av Universitetet i Bergen. Dette krever en strategisk og systematisk styrking av både akademisk kapasitet og kompetanse ved sykehuset fremover.

Utviklingen innen både de medisinske fagene, og innen teknologi og digitalisering, bidrar kontinuerlig til nye og forbedrede muligheter for diagnostikk og behandling. For SUS er det vesentlig at vi fremover utvikler og legger til rette for at medarbeidere og fagmiljøer stimuleres til å bidra med ideer, og får nødvendig bistand til å utvikle så vel som å ta i bruk nye metoder og innovasjoner.

Som en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon er vi opptatt av å skape trygge og nære helsetjenester med helhetlig behandling og effektiv ressursbruk. Vi skal sikre utvikling av både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling i tråd med nasjonale føringer.

Vi bygger for tiden nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Første byggetrinn skal være ferdigstilt i 2024. I denne forbindelse arbeides det med omstilling og forbedring av arbeidsprosesser knyttet til nye bygg og digitale og teknologiske løsninger som planlegges i det nye sykehuset.      

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

Ditt hovedansvar vil være:

 • Bidra til en god utvikling av universitetssjukehusfunksjonen knyttet til overordnede prioriteringer og styringsprinsipp
 • Ansvar for utvikling og oppfølging av strategi og handlingsplan, der målet er at universitetssjukehuset utvikles og hever seg innen forskning, utdanning og innovasjon.
 • Bidra til å sikre at vi legger til rette for forskning, utdanning og innovasjon i sykehuset
 • Videreutvikle og initiere samhandling med høgskoler/universitet og andre relevante aktører om utdanning og forskning av høy kvalitet
 • Videreutvikle og initiere samarbeid med næringsliv og andre relevante aktører om innovasjon og forskning 

Øvrige arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for å skape kvalitativt sikre og effektive pasientløp gjennom rett medisinsk prioritering og behandling, forbedringsmetodikk, logistikk og samhandling
 • Medansvar i å støtte ledere i deres oppdrag for at foretaket når sine mål
 • Medansvar for økonomi, personal, drift, fag og kvalitet i foretaket
 • Medansvar for å bidra til at foretaket gjennom sine strategier når sine mål

Kvalifikasjoner

 • Må ha helsefaglig utdanning med minimum doktorgrad
 • Solid ledererfaring på strategisk nivå fra komplekse organisasjoner
 • Dokumenterte resultater fra strategi- og endrings-/utviklingsprosesser
 • Formell lederutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra utvikling, etablering og ledelse av forskningsprosjekt
 • Kan vise til forskningssamarbeid/nettverk nasjonalt og helst internasjonalt
 • Erfaring fra innovasjonsprosjekter er ønskelig
 • Har forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen, herunder god kjennskap til styringssystemene i helsesektoren og de politiske rammene

Personlige egenskaper

 • Analytiske og strategiske egenskaper
 • Kommuniserende
 • Gode samarbeidsevner
 • Helhetstenkende
 • Ansvarlig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet universitetssjukehus. 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Pensjons- og forsikringsvilkår i KLP.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med administrerende direktør Helle Schøyen på tlf 924 51169 eller personal- og organisasjonsdirektør Maiken H. Jonassen på tlf 906 78461. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er et av landets seks universitetssykehus og Norges tredje største akuttsykehus. Universitetssykehuset har nærmere 8000 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og betjener en befolkning på 370 000 i 15 kommuner i Sør-Rogaland. Helse Stavanger HF har et budsjett på nærmere 8 milliarder kroner, og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest RHF. Helse Stavanger HF har som en del av spesialisthelsetjenesten fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring. Første byggetrinn av nytt universitetssykehus på Ullandhaug, SUS2023, er godt i gang. Kostnadsrammen er så langt på 9,3 milliarder kroner (2020-kroner). Helse Stavanger er ved administrerende direktør byggherre for prosjektet som er regionens største byggeprosjekt. 

Helse Stavanger HF har som visjon å fremme helse, mestring og livskvalitet, og kjerneverdiene er kvalitet, trygghet og respekt.  

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel