Denne stillingen har utløpt

Risk Manager Tax

Arbeidsgiver
DNB Bank ASA
Sted
Bergen eller Oslo
Søknadsfrist
25. november 2021

Vis mer

Bransjer
Bank / Finans / Forsikring
Stillinger
Juridiske tjenester
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Stillingsopplysninger

Vi er norske, og vi er internasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Vi er her for de små detaljene og de store spørsmålene. Hver dag knytter vi mennesker og ideer sammen med kunnskap og kapital. Vi jobber for at du skal få en enklere hverdag. Som Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern, tilbyr vi et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundenes behov og for å nå våre mål. Vi er en inkluderende arbeidsgiver og ønsker oss personer med ulik bakgrunn og kompetanse for å skape mangfold i vårt arbeidsmiljø. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.


DNB Corporate Banking
Risk Manager Tax

Forretningsområdet Corporate Banking (CB) betjener DNBs bedriftskunder, og er banken for to av fem bedrifter i Norge. For oss er det viktig å forene lønnsomhet med ansvarlighet.

Seksjon Financial Crime & Regulatory Change er en del av første forsvarslinje i banken og har ansvaret for å bistå og rådgi kundedivisjonene i Corporate Banking i arbeidet med håndteringen av ikke-finansiell risiko i virksomheten. Du vil arbeide i avdeling Financial Crime Program & KYC Center of Excellence, som har ansvar for blant annet operasjonalisering og implementering av bankens ulike rammeverk og konsernretningslinjer innen ikke-finansiell risiko. Avdelingen rendyrker fagkompetanse innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder antihvitvasking og -terrorfinansiering, antikorrupsjon og -bestikkelser (ABC), bedragerier, internasjonale sanksjoner og skatt.

Det er nå ledig stilling som Risk Manager Tax i Team Tax, ABC & Sanctions. Vi søker etter deg som gjerne er utdannet innen juss eller økonomi og som trigges av å forhindre skatteunndragelse og å bekjempe skattekriminalitet. Du vil inngå i et dedikert skatteteam, og du vil få tett oppfølging av vår skattejurist.

Du vil primært ha ansvar for å bidra til at DNB overholder kravene som følger av skatteavtalen Norge inngikk med USA i 2014 (Financial Tax Compliance Act, «FATCA») og andre land i 2015 (Common Reporting Standards, «CRS») Du vil også være ansvarlig for å ivareta etterlevelse av skattedirektivet om bekjempelse av aggressiv skatteplanlegging («DAC6»), samt for implementering av andre nasjonale eller internasjonale regler om skatt for tredjeparter/kunder som eventuelt vil tre i kraft.

Ditt ansvar i denne stillingen vil være å sørge for at DNB etterlever CRS/FATCA/DAC6 kravene i alle land hvor DNB har kontorer. Stillingen er faglig utfordrende og gir deg muligheten til å bli DNB sin neste fagressurs innen skatt. Du vil arbeide på tvers av landegrensene med tett samarbeid mot våre internasjonale kontorer.

Vi ser etter deg som er faglig sterk, er ansvarsbevisst og entusiastisk og har analytiske egenskaper og erfaring med skatt eller KYC-/AML-arbeid. Du har erfaring med bedriftskunder og har også god kjennskap til bankers produkter innen bedrifts-/storkundesegmentet. Du har forståelse for hvordan ikke-finansiell risiko oppstår og hva risiko betyr både for inntjening og omdømme, samt negative konsekvenser for samfunnet for øvrig.

Du har evne til å se det vesentlige og relevante i komplekse saker og er god til å dele kompetanse. Videre evner du å operasjonalisere kompliserte regelverk, og har en pedagogisk måte å fremstille dette på.

Det er viktig at du har gode samarbeidsevner, er en god relasjonsbygger og er proaktiv i samarbeid med andre da du vil ha mye kontakt med andre teammedlemmer i avdelingen, med våre kollegaer i KYC-miljøene i Corporate Banking og fagmiljøene i banken for øvrig.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Arbeidssted vil være Oslo eller Bergen, men noe reisevirksomhet må påregnes. 

Dine hovedoppgaver:

 • Sikre DNBs etterlevelse av gjeldende regelverk innen skatt.
 • Ansvar for årlig FATCA/CRS skatterapportering for Corporate Banking inn mot Skatteetaten.
 • Oppfølging av bankens tredjepartsrapportering til Skatteetaten.
 • Bidra til å kontinuerlig utvikle interne rutiner og prosesser på skatt for å sikre god datakvalitet.
 • Identifisere behovet for opplæring, og utføre, opplæringstiltak av CRS/FATCA/DAC6 regelverket i Corporate Banking.
 • Bidra til risikoanalyserapporter innen skatt, og gi innspill til compliancerapporter.
 • Iverksette og følge opp tiltak knyttet til skatteområdet.
 • Delta i ulike prosjekter, tett samarbeid med andre fagområder i banken.
 • Bidra til å etablere virksomhetsstyringsstruktur innen skatt.
 • Bidra til å sikre at andre fagområder overholder skatteregelverket, samt rådgi i enkeltsaker.
 • Vedlikeholde og utvikle egne ferdigheter og kompetanse innen ikke-finansiell risiko generelt og skatt spesielt.

Kompetansekrav:

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis innen juss eller økonomi på masternivå. Fagkompetanse eller bakgrunn innen skatt eller forretningsjuss og kjennskap til relevante regelverk er en fordel.
 • Faglig interesse for skatt da du er forventet å mestre regelverket du skal jobbe med.
 • Meget god forretnings-/kundeforståelse og erfaring fra arbeid med ikke-finansiell risiko for bedriftskunder. 
 • Nøyaktig, strukturert og trives med et høyt arbeidstempo.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Stor gjennomføringsvilje og -kraft, samt evne til å skape gode relasjoner.
 • Du trives med å analysere store datamengder, og jobber godt med Excel og andre relevante programmer. Det er ønskelig med kjennskap til SQL, Microstrategy og/eller tilsvarende.
 • Selvgående og proaktiv.
 • Personlig integritet.


Kontaktpersoner:
Øyvind Aarø (Teamleder Tax, ABC & Sanctions), mob: +47 924 58 901
Laura Murias (Skattejurist), mob: +47 953 67 280
 

Vi tilbyr vi en konkurransedyktig pensjonsordning, ansattevilkår på DNB sine produkter og forsikringsordninger. Tilgang til hytter og leiligheter i Norge og i utlandet, sport, kulturelle og andre aktiviteter, pluss et bredt spekter av rabattordninger. Vi tar godt vare på våre ansatte og har fleksibel arbeidstid, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra mai til august.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt. Vi gjør oppmerksom på at vi aldri vil be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

DNB is Norway’s leading financial services group and offers a full range of financial services for retail and corporate cusomers. DNB Corporate Banking serves the bank’s corporate customers and employs approximately 2500 people in Norway and internationally.

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel