Denne stillingen har utløpt

Etikkrådet - Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Finansdepartementet
Sted
Oslo
Søknadsfrist
29. november 2021

Stillingsopplysninger

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Om Etikkrådet

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til SPU, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank. Etter de etiske retningslinjene kan selskaper blant annet utelukkes fra fondet dersom de medvirker til grove eller systematiske menneskerettighetsbrudd, alvorlig miljøskade eller grov økonomisk kriminalitet.

Etikkrådet, som består av fagpersoner/eksperter fra næringsliv og akademia, ledes av Johan H. Andresen og møtes en gang i måneden. Det daglige arbeidet utføres av et tverrfaglig sekretariat på ni personer, som er ansatt i Finansdepartementet. 
 

Førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver – informasjonsinnhenting - vikariat 1,5 år

Om stillingen

SPU har en omfattende portefølje med investeringer i over 9000 selskaper. Sekretariatet jobber systematisk med å innhente informasjon gjennom mange kanaler som grunnlag for å avgjøre om fondets investering i selskaper skal tas opp til nærmere vurdering. Etikkrådet søker en medarbeider som skal ha hovedansvaret for en slik innledende informasjonsinnhenting. Vedkommende vil også ha ansvar for å integrere informasjon fra for eksempel ekstern porteføljeovervåkning inn i Etikkrådets datasystemer. Det vil også være aktuelt å bistå inn i ulike utredninger som for eksempel på miljø- eller menneskerettighetsområdet.

Utdanning og egenskaper

Den som ansettes, må ha sterke analytiske evner og være selvstendig og initiativrik. Etikkrådet søker etter en person med gode evner til å innhente, vurdere og sile relevant informasjon. For å gjøre dette på en effektiv måte må aktuelle søkere ha gode generelle kunnskaper innenfor digital håndtering av data og databehandling.

Erfaring fra arbeid for eksempel innen menneskerettigheter, folkerett eller miljø vil bli tillagt vekt, men også nyutdannede kan søke.

I tillegg stiller vi krav om:

  • Høyere akademisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne som jurist eller journalist, men annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan også være aktuelt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk.
  • Gode samarbeidsevner.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 - kr 700 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Eli Lund tlf.: 90945309

Søknadsfrist: 29. november 2021. Merk søknaden med ref.nr. 31/21.

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Firma

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken, og skal bidra til sikre og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU), etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Finn oss
Nettsted

Få jobbvarsler

Opprett et jobbvarsel og få tilpassede jobbanbefalinger rett i innboksen din.

Opprett varsel