Produksjonssjef – emballasje

Rekrutterer
Sted
Børøya, Stokmarknes
Publisert
15. november 2021
Søknadsfrist
5. desember 2021
Kontakt
Tomas Tømmerås tlf: 909 22 275
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Nordlaks søker etter produksjonssjef for vår nye emballasjefabrikk.

Nordlaks utvider virksomheten på Børøya med et nytt produksjonsanlegg for EPS-emballasje (isoporkasser) - i helt nytt bygg. Vi satser tungt på bærekraft, den nye fabrikken vil være 100% elektrifisert og som på mange andre områder i Nordlaks vil vi være helt i forkant med bruk av innovativ teknologi.

Vi ser etter deg som ønsker å ta del i montasjen og idriftssettelsen av et nytt og moderne anlegg for emballasjeproduksjon – og gjøre dette til en suksess fra første dag!

Du vil få din egen avdeling og en sentral rolle i den videre utviklingen av slakteri- og videreforedlingsvirksomheten på Børøya.

Stillingen vil i prosjektfasen rapportere til driftsdirektør for Nordlaks Produkter. Etter overgang til normal drift vil stillingen rapportere til fabrikksjef.

Sentrale arbeidsoppgaver 

I prosjektfasen:

 • I tett samarbeid med prosjekt/teknisk avdeling og leverandør fullføre montering og idriftssettelse av nytt produksjonsanlegg for EPS-emballasje
 • Ansette øvrig personell (driftsoperatører)
 • Utarbeide rutiner for drift, vedlikehold
 • Bygge opp system for internkontroll, godkjenninger og sertifiseringer
 • Produktutvikling, inkludert pris- og lønnsomhetsbetraktninger
 • Råstoff og hjelpestoffer

I normal drift:

 • Drift og vedlikehold av produksjonsanlegget
 • Forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Bistå opp mot drift av hjelpesystemer (trykkluftanlegg, ventilasjon, varmegjenvinning og energiledelse
 • Gjennomføring av planmessig forebyggende vedlikehold
 • Renhold av prosessanlegg, produksjonslokaler, tekniske rom og lager
 • Distribusjon av kasser og lokk inn til vårt eget slakteri, herunder ansvar for distribusjonssystemet helt fram til pakkelinjer
 • Innkjøp av råstoff og hjelpestoffer
 • Ledelse av øvrig personell (driftsoperatører) ved egen avdeling
 • Internkontroll, godkjenninger og sertifiseringer
 • Utvikle forholdet til leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere
 • Budsjett og økonomistyring

Ønskede kvalifikasjoner/kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring / arbeidsledelse
 • Teknisk utdannelse (fagbrev, tilleggsutdanning)
 • Erfaring fra prosessindustri eller produksjonsbedrift med høy grad av automatisering, gjerne innen næringsmiddelproduksjon
 • Erfaring med industriell IT
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, både på norsk/nordisk og engelsk

Ønsket profil

 • Utpreget positiv og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet, fleksibel når det gjelder arbeidstid
 • Selvstendig, systematisk og ryddig
 • Tar eierskap og ansvar
 • Fokus på kvalitet og sikkerhet

Vi tilbyr

 • Muligheten til å utvikle en helt ny driftsenhet
 • Trygg arbeidsplass i et innovativt og fremtidsrettet konsern
 • Et positivt, inkluderende arbeidsmiljø og dyktige kolleger
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser

Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat.

 

Nordlaks er et familieeid havbruksselskap med base på Stokmarknes i Vesterålen. Vi gjør det meste selv; hele veien fra settefisk til butikklare produkter. I dag sysselsetter vi om lag 640 ansatte i til sammen 12 kommuner i Nordland og sørlige Troms og Finnmark.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.