Direktør for Oppvekst

Sted
Lillestrøm
Publisert
19. november 2021
Søknadsfrist
16. januar 2022
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Trine Myrvold Wikstrøm 91811033
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Stillingen som direktør for oppvekst i Norges niende største kommune er ledig! Lillestrøm er en veldrevet vekstkommune med en kompetent organisasjon og store ambisjoner for videre utvikling innenfor oppvekstfeltet. Den nye direktørens ansvar omfatter en organisasjon med over 2.400 ansatte som yter stor bredde av tjenester til kommunens 15.500 barn og unge.

Oppvekst

Viktig samfunnsoppdrag

Vi søker en direktør for oppvekst som skal sikre at Lillestrøm kommune har et godt og fremtidsrettet tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren. Som medlem av toppledergruppen i Lillestrøm, vil du ha ansvar både for eget tjenesteområde og for helheten i kommunen. Med på laget får du kompetente folk og en velfungerende organisasjon. Stillingen innebærer ansvar for barnehager, helsetjenester, skoler og barneverntjenester. Tjenesteområdet har også tilknyttet betydelige fagressurser i fagstab oppvekst og pedagogisk psykologisk avdeling. 

Vi søker en leder som drives av å utvikle gode og bærekraftige løsninger med et engasjement for barn og unges oppvekstsvilkår. Du har et bredt samfunnsperspektiv med et helhetlig blikk for kommunens rolle og oppgaver. Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere, vil være avgjørende i stillingen.  

Vi søker en visjonær og utviklingsorientert leder med erfaring fra strategisk ledelse og gjerne fra relevante ansvarsområder i stillingen. Du bør kunne vise til oppnådde resultater i arbeid med omstillings- og utviklingsarbeid. Rett kandidat har god innsikt i oppvekstfeltet og utpreget rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon. Vi søker en tydelig, beslutningsdyktig og tillitsskapende leder med god gjennomføringsevne og høy integritet. Det forventes høyere utdanning og relevant ledererfaring fra stor og kompleks virksomhet, gjerne kommune.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i Lillestrøm kommune, tlf. 918 11 033. 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.