CFO – BØRSNOTERT SELSKAP I VEKST

Sted
Sentrale Østlandet
Publisert
13. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Terje Olai Norum 90914599, Bendik Myhre 92263185
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Er du vår oppdragsgivers nye CFO?

Vår oppdragsgiver er en del av et konsern som omsetter for over 500 millioner i det Nordiske marked. Selskapet har uttalte vekstambisjoner og er lokalisert med hovedkontor på det sentrale Østlandet. Selskapet har hatt solid vekst både hva gjelder omsetning og inntjening de siste år.

Vår oppdragsgiver har i dag virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. CFO skal være ansvarlig for finansiering, likviditet, finansiell risikostyring, regnskap, controlling og faktura. Ansvarsområdet for stillingen vil kunne tilpasse kandidatenes profil, kompetanse og erfaring.  Stillingen er meget sentral i selskapets ledergruppe og vil inneholde et betydelig leder-, prosess- og systemansvar.

De viktigste oppgavene for CFO vil være:

 • ha ansvar for utarbeidelse av konsoliderte måneds-, kvartals- og årsregnskap 
 • utarbeide budsjetter og prognoser 
 • være ansvarlig for regnskaps- og rapporteringsprosesser   
 • finansiell rapportering til morselskap og myndigheter 
 • videreutvikle systemer for økonomisk oppfølging, på tvers av landegrenser. 
 • støtte og utfordre ledergruppen med prognoser, analyser og resultater 
 • delta i forberedelser til styremøter og rapportering til styret
 • delta i å utarbeide finansiell strategi, herunder finansieringsløsninger og tett kontakt
 • med selskapets bank- og IR-forbindelser, samt kredittinstitusjoner 
 • identifisere og delta i prosjekter for å bedre selskapets totale lønnsomhet 
 • ansvar for årsregnskap og samarbeid med selskapets revisor 
 • eier av ERP-systemet, prosesser og tilknyttede IT-systemer 
 • påse at enheten er riktig organisert og kostnadseffektivt bemannet basert på
  overordnet mål og strategier  


Kandidater til stillingen må ha høyere økonomisk utdanning, gjerne siviløkonom eller statsautorisert revisor. Videre er det ønskelig med minimum 8-10 års relevant erfaring, gjerne fra internasjonal virksomhet. Erfaring med børsnoterte selskaper vil være en fordel. Det er nødvendig med erfaring fra å bygge økonomiske rapporteringssystemer som ivaretar kontrollert vekst, samt god forståelse av forretningsmessige prosesser. Det forventes at du evner å skape gode mellommenneskelige relasjoner og er internasjonal i stil og form.  

Det tilbys konkurransedyktige betingelser, som vil avhenge av kandidatenes bakgrunn.
For ytterligere informasjon kontakt Terje Olai Norum på telefon 90914599 eller Bendik Myhre på telefon 922 63 185.
 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.