REGNSKAPSSJEF - BØRSNOTERT SELSKAP I VEKST

Sted
Sentrale Østlandet
Publisert
13. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Terje Olai Norum 90914599, Bendik Myhre 92263185
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Er du vår oppdragsgivers nye Regnskapssjef?

Vår oppdragsgiver er en del av konsern som omsetter for over 500 millioner i det Nordiske marked. Selskapet har uttalte vekstambisjoner og er lokalisert med hovedkontor på det sentrale Østlandet. Selskapet har hatt solid vekst både hva gjelder omsetning og inntjening de siste år.

Vår oppdragsgiver har i dag virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Regnskapssjef rapporterer til CFO. Stillingen er sentral i selskapets økonomigruppe. Stillingen har personalansvar og er stedfortreder for CFO.  

De viktigste oppgavene for regnskapssjef vil være:

  • Kvalitetssikre og videreutvikle gode regnskaps- og internkontrollrutiner for virksomheten
  • Støtte CFO i å bygge regnskaps- og ERP-funksjonen, interne systemer og prosesser
  • Dela i utarbeidelse av budsjetter og prognoser 
  • sikre at regnskaps- og rapporteringsprosessene gjennomføres med høy kvalitet  
  • forestå konsolidering, periodeavslutning og årsavslutning av regnskapet
  • bistå i utviklingen av gode rapporteringsrutiner 
  • faglig ansvar for regnskap og avgifter
  • delta i prosjekter ved behov 


Kandidater til stillingen må ha høyere økonomisk utdanning, gjerne master, og helst innen revisjon. Du har erfaring med regnskap fra A til Å, er god på mva., og er dreven på årsoppgjør, utviklingsarbeid og forbedringsprosesser. I tillegg har du erfaring med bytte og/eller innføring av ERP-system. Din erfaring synliggjøres spesielt i hektiske perioder når årsregnskap skal utarbeides og rapportering gjennomføres. Videre er det ønskelig med minimum 4-6 års relevant erfaring, gjerne fra internasjonal virksomhet. God systemforståelse og kjennskap til prosesser i store selskaper vil bli vektlagt, likeledes dine Excel-ferdigheter. Det forventes at du evner å skape gode mellommenneskelige relasjoner og er internasjonal i stil og form.  

Det tilbys konkurransedyktige betingelser, som vil avhenge av kandidatenes bakgrunn.

For ytterligere informasjon kontakt Terje Olai Norum på telefon 909 14 599 eller Bendik Myhre på telefon 922 63 185.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.