Administrerende direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
14. desember 2021
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Beate Ottem Svanes, Bendik Nicolai Blindheim, tlf: 22068700
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Sykehuspartner ble etablert som eget helseforetak (HF) 01.01.2015. Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 80 000 brukere. I løpet av et døgn sendes det 1 million meldinger mellom våre IKT-systemer og brukere, helseforetak, legekontor og kommuner. Det kan være henvisninger, rekvisisjoner, prøvesvar og mye mer.

Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse, leverer Sykehuspartner fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at helsepersonell kan konsentrere seg om hovedoppgaven – pasientbehandling.

Med rundt 1 ​650 medarbeidere er Sykehuspartner en av Nordens største virksomheter innen fellestjenester til sykehussektoren. Sykehuspartner har kontorer på følgende lokasjoner: Skøyen, Drammen, Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.
 

Administrerende direktør

Vi søker en resultat- og utviklingsorientert leder til å videreutvikle et av Norges største teknologimiljøer. Organisasjonen har et viktig samfunnsoppdrag ved å understøtte pasientbehandling på en trygg og sikker måte og være en partner for helsetjenester i utvikling. I dette ligger å levere IKT-tjenester til Norges største helseregion, og å bidra til at sykehusene styrker egen effektivitet og pasientbehandling.

Kandidater må ha ledererfaring fra større, komplekse organisasjoner, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og høyere utdanning. Det er ønskelig med erfaring fra operative drifts- og fellestjenestemiljøer og god kjennskap til helsesektoren.

Det er viktig å ha kunnskap om og innsikt i IKTs rolle i virksomhetskritiske prosesser. Kandidater må videre ha god forståelse for helseforetakenes og samfunnets forventninger til hvordan teknologi kan støtte helsepolitiske mål og krav til effektive prosesser, og ha evne til å skape tillit og samhandling både internt og overfor ulike brukergrupper i hele foretaksgruppen.

Det vil bli lagt vekt på trygghet i lederrollen, evne til å se muligheter og motivere for endring - samt evne til å prioritere og sikre gjennomføring.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig.

For nærmere informasjon, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med styrets leder, Herlof Nilssen på tlf 909 11 130, eller våre rådgivere i ISCO Group, Bendik Nicolai Blindheim og Beate Ottem Svanes på tlf 22 06 87 00.

For å søke stillingen, vennligst last opp din CV og søknad snarest og senest innen 23. januar 2022iscogroup.no.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter søknadsfristen. Hvis du ønsker å reservere deg mot oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.