Departementsråd

Sted
Oslo
Publisert
16. desember 2021
Søknadsfrist
30. januar 2022
Kontakt
Randi Flugstad 90584138, Kristin Høy Lian 48231646
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Forsvarsdepartementet skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Departementet er ansvarlig for overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater. 

Les mer på www.fd.dep.no

Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse, og departementsråden er den øverste administrative leder. Departementsråden skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet i departementet på vegne av statsråden. Departementet omfatter seks avdelinger og har ca. 420 stillinger og et endelig driftsbudsjett på kr 945 mill i 2021. Forsvarssjefen inngår i departementets strategiske ledelse.

Forsvarsdepartementet søker en strategisk leder med interesse for og kjennskap til forsvars- og sikkerhetspolitikk og internasjonalt samarbeid. Det vil legges vekt på forståelse for politiske prosesser, solid erfaring fra offentlig forvaltning og evne til å håndtere både langsiktig utviklingsarbeid og løpende enkeltsaker. Erfaring fra organisasjonsutvikling samt beredskapsarbeid og krisehåndtering vil være et fortrinn. Det forventes høyere utdanning, gode språkkunnskaper og bred samfunnsmessig orientering.

Vi søker en samlende leder med evne til å involvere, ansvarliggjøre og motivere medarbeidere med høy fagkompetanse. Aktuelle kandidater kombinerer velutviklet rolleforståelse og gode evner til relasjonsbygging og samarbeid. 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig. Stillingen er et embete og det kreves derfor norsk statsborgerskap.
Lønn etter avtale iht. statens lederlønnssystem.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad tlf. 905 84 138 eller Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi.

Etter søknadsfristen vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.  
Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.