Ekspedisjonssjef - Avdeling for klima, industri og teknologi

Sted
Oslo
Publisert
16. desember 2021
Søknadsfrist
31. januar 2022
Kontakt
Liv S. Bøe 91108263, Andreas Eriksen 99593533
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen

Vi søker en strategisk sterk, engasjert og samarbeidsorientert ekspedisjonssjef med ambisjoner for videre utvikling av komplekse fagområder av stor betydning nasjonalt og internasjonalt. Politikken på området skal bidra til bærekraftig verdiskapning og til rammebetingelser som styrker innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringene.

Ny ekspedisjonssjef må ha nødvendig tyngde, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å være drivende i utviklingen, både internt i OED, i forhold til andre departement, i samhandling med industrien og på ulike nivåer internasjonalt.

Du vil lede og videreutvikle en avdeling med ca. 30 kompetente medarbeidere. Avdelingen har en sammensatt portefølje: Den har overordnet ansvar for departementets arbeid med de norske CO2-håndteringsprosjektene, utvikling av regelverk og politikk for vindkraft til havs, departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og internasjonale avtaler på området, samt oppfølging av politikken for å fremme hydrogen som lavutslippsteknologi. Videre har avdelingen ansvar for forskningspolitiske spørsmål innen energi og petroleum, og for å bidra til videreutvikling av norskbaserte og konkurransedyktige energinæringer nasjonalt og internasjonalt.

Ekspedisjonssjefen vil være nær rådgiver for departementets politiske ledelse og rapporterer til departementsråden. Du er en del av departementets toppledergruppe, og vil bidra til god samhandling også utover eget ansvarsområde.

Lønn etter avtale innen statens lederlønnssystem. Du må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Kvalifikasjoner

  • relevant utdanning på masternivå
  • bred ledererfaring
  • god kjennskap til energisektoren. Erfaring fra både olje- og gassområdet og fornybarsiden vil være en fordel
  • god forvaltningskompetanse og forståelse for politiske prosesser
  • evne til å samarbeide på tvers av sektorer og skape engasjement om felles mål
  • evne til å inspirere og lede kompetente medarbeidere
  • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Offentlig søkerliste og kontakt

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post liv-sissel.boe@dss.dep.no som bistår i rekrutteringen. For ytterligere informasjon kan også departementsråd Andreas Eriksen, tlf. 995 93 533 kontaktes.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Om Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. 

Avdeling for klima, industri og teknologi skal bidra til miljøvennlig og bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i energi- og petroleumsnæringen, og til rammebetingelser som styrker innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering. 

Mer informasjon om departementet på www.regjeringen.no/oed


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.