Chief Financial Officer (CFO)

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
17. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie tlf: 95066183,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Mustad Eiendom skal i løpet av de neste 20 årene investere over 15 milliarder kroner for å transformere sine eiendommer langs Lysakerelven, og med det skape en fremtidsrettet og bærekraftig bydel; Lilleakerbyen. Nå søker vi:

Chief Financial Officer (CFO)

Mustad Eiendom (www.mustadeiendom.no) er et familieeid selskap med et langsiktig og bærekraftig perspektiv på den lokale forvaltningen og utviklingen av området mellom Lilleaker og Lysaker. Vi har vært på Lilleaker i nesten 150 år – og vi har et tilsvarende langsiktig perspektiv også for fremtiden. Bærekraftig tilnærming er derfor ikke bare en ambisjon, men en direkte forutsetning – både for oss, kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere og våre forpliktelser til samfunnet. Siden etableringen har Mustad Eiendom utviklet en eiendomsportefølje med ca. 330.000 kvm næringseiendom, som hovedsakelig består av store kontorbygg med en rekke anerkjente leietagere, så vel som kjøpesenteret CC Vest. Lysaker har rundt 25.000 arbeidsplasser, men til tross for høy publikumstrafikk oppfattes området som noe introvert og lukket, ikke minst på kveldstid.

Derfor har vi bestemt oss for å transformere våre eiendommer til en fremtidsrettet og levende by; Lilleakerbyen. Prosjektet blir et stort byutviklingsprosjekt på størrelse med hele Bjørvika, med boliger, handel og bevertning, kultur og arbeidsplasser, og vi har store ambisjoner innenfor miljø og samfunnsansvar. Nederst i annonsen finner du mer informasjon om Lilleakerbyen.

Ansvar og oppgaver

CFO har det overordnede ansvaret for selskapets finans-, økonomi- og regnskapsfunksjon, og skal sikre at ledelsen og styret har full oversikt over selskapets økonomiske situasjon. Rollen inngår i selskapets ledergruppe og er sådan en viktig bidragsyter med hensyn til forretningsutvikling og selskapets utvikling.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Inngå i selskapets ledergruppe og være en viktig sparringspartner for CEO
 • Aktiv involvering i strategi og forretningsutvikling
 • Økonomistyring og budsjettering
 • Resultatoppfølging, likviditets- og lønnsomhetsanalyser
 • Langsiktig finansielle planlegging, finansiering og bankrelasjoner
 • Investeringsanalyser, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og deltagelse i gjennomføring av transaksjoner
 • Prosjektøkonomi, herunder prosjektkalkyler og budsjettering
 • Kvalitetssikring av regnskap, årsoppgjør og årsrapport
 • Oppfølging av skatt- og avgiftsspørsmål 
 • Videreutvikle modeller for styringsinformasjon og oppfølging
 • Rapportering av finansielle nøkkeltall og resultater til ledelsen og styret
 • Forberede styresaker/styrenotater 
 • Lede selskapets HR-funksjon
 • Ansvarlig for å lede og utvikle ansatte i avdelingen både faglig og organisasjonsmessig

Erfaring og kompetanse

Vi søker deg som har erfaring fra en ledende rolle i økonomi- og finansavdelingen til et anerkjent selskap eller rådgivningsmiljø, og som har gode kunnskaper innen finansiell og strategisk analyse, i tillegg til solid regnskaps- og forretningsforståelse. Du må ha god kompetanse på finansiering og økonomistyring, ideelt sett både på prosjekt- og selskapsnivå, så vel som erfaring med investeringsanalyser og gjennomføring av transaksjoner. Eiendomskompetanse er en fordel, men ingen absolutt betingelse; det viktigste er at du har interesse for eiendoms- og byutvikling.
 
Som person er du nysgjerrig og lyttende av natur, analytisk og har god gjennomføringsevne. Dette gjør at du trives med å jobbe med strategiske oppgaver, og det faller seg naturlig for deg å holde deg faglig oppdatert. Du har gode kommunikasjonsevner og oppfattes som trygg og selvstendig i dialog med alle typer mennesker. I Mustad Eiendom er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, med faglig dyktige personer som respekterer hverandre og skaper godt samarbeid, samtidig som vi har fokus på å skape framdrift og treffe gode beslutninger. Det er derfor viktig for oss at du har gode samarbeidsegenskaper og er løsnings- og resultatorientert. 

Muligheter

 • Ansvar for finans- og økonomifunksjonen i et eiendomsselskapselskap som jobber med et av Norges mest spennende byutviklingsprosjekter – Lilleakerbyen
 • Over 500.000 kvm eiendom skal utvikles og finansieres
 • Prosjektet har ambisjoner om å være et nasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraftig eiendomsutvikling
 • Mustad Eiendom er en aktiv pådriver for utvikling av hele Lysakerområdet
 • Veldrevet og anerkjent familieeid selskap med god ledelse og høy gjennomføringsevne
 • Solid kontantstrøm fra utleie av 330.000 kvm
 • Stillingen inngår i selskapets ledergruppe
 • CFO er en viktig sparringspartner for CEO i spørsmål relatert til strategi og forretningsutvikling
 • Selskap som er opptatt av at bærekraft er strategisk viktig for fremtidig lønnsomhet og verdiforvaltning
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Godt fagmiljø med hyggelige kollegaer


For ytterligere informasjon, se www.backerskeie.no eller kontakt vår rådgiver Are K. Skeie (tel. 950 66 183) i BackerSkeie for en konfidensiell samtale. Søknad med CV registreres snarest via "Karriere" på www.backerskeie.no.Om Lilleakerbyen

Lysaker er et av Norges viktigste kollektivknutepunkt, og vil få en enda mer sentral posisjon i fremtiden med etableringen av T-banelinjen Fornebubanen. Området er i dag preget av næringseiendom, og rundt 25.000 mennesker har sin arbeidsplass her. Kjøpesenteret CC Vest er en viktig magnet, med sine over 4 millioner årlige besøkende. Til tross for mange arbeidsplasser og mange besøkende, oppfattes området som introvert og lukket og med lite aktivitet utenom vanlig arbeidstid.

Med etableringen av Lilleakerbyen ønsker vi å skape en mangfoldig og bærekraftig bydel som knytter Oslo og Bærum sammen. De grønne områdene rundt Lysakerelven skal tilrettelegges for publikum enda bedre enn i dag, og vil bli ryggraden i stedets identitet. Noen viktige elementer i prosjektet blir å flytte dagens handel nærmere trafikknutepunktet Lysaker, etablere en åpen gatestruktur med kvartaler og utadrettet virksomhet på gateplan, flytte parkering og varelevering under bakken, bilfrie gater som gir plass til nye byrom, torg, parker, gågater og oppholdsarealer. Dette vil gjøre at Lilleakerbyen blir et flerfunksjonelt byområde som møter de ulike behov hos fremtidens brukere, enten du bor her, jobber her, eller kommer på besøk.

Lilleakerbyen vil inkludere kultur, hotell, næring, service, handel og sosial infrastruktur. Foreløpig vurdering gir muligheten til å utvikle ca. 2000 boliger og ca. 350 000 m2 næringslokaler. Utviklingen vil bli gjort trinn for trinn, der målet er å skape en levende, grønn og bærekraftig by, med moderne arbeidsplasser og et variert boligtilbud. Transportbehov skal i størst mulig grad baseres på sykkel og gange, offentlige transportmidler, delingsordninger og andre moderne former for mobilitetsløsninger. Mustad Eiendom har store ambisjoner innenfor miljø og samfunnsansvar ved utviklingen av det nye prosjektet, noe som gjenspeiles deres mål; Lilleakerbyen skal være et nasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraftig arkitektur og byutvikling.