Operation Manager AOGV Rental

Rekrutterer
Sted
Stavanger
Publisert
20. desember 2021
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Terje Helle 99270023, Tron Gjedrem 95194010
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

COURAGEOUS - RESPONSIVE - RESPONSIBLE

The core of IK is innovating know-how. Our DNA is brilliant engineering. To solve customer problems, we take risk. Because we know how to manage it in a safe manner to secure success.

Our heroes are our customers. Their needs and problems dictate our engineering creativity. That’s why we always follow up the customers closely. That is why we always deliver on time. And as promised.

Our operation is in compliance with laws, regulations and the highest ethical standards. Our goal is zero harm to people and environment and a generative safety culture.

For information about IK-Group, see www.ik-worldwide.com

 

AOGV (Add On Gate Valve) er et revolusjonerende mekanisk isolasjonsverktøy til bruk på trykksatte anlegg i prosessindustrien.

AOGV sikrer kontantstrømmen mens vedlikeholdet utføres. Sikker utførelse, redusert nedetid og sikring av inntektsstrøm er nøkkelmål for alle som driver med produksjon. Prosessutstyr trenger jevnlig vedlikehold og dette krever ofte nedstengning av produksjonen. Ved bruk av AOGV verktøyet kan en raskere og mer effektivt isolere ut deler av prosessanlegg samtidig som hovedprosessen holdes i gang. AOGV installerer en midlertidig blindspade på en hvilken som helst flensekopling i anlegget og separerer den delen av anlegget som skal vedlikeholdes fra den trykksatte delen slik at vedlikehold kan utføres sikkert. Ved å minimere den delen av anlegget som må isoleres reduseres også tiden det tar å klargjøre anlegget for inngrep og behovet for drenering, ventilering og bruk av inert gass. AOGV kan også benyttes til å bytte spjeldventiler uten at anlegg må stenges helt ned eller tømmes for innhold. AOGV verktøyet er i tillegg til å være patentert også godkjent for bruk av flere store olje og gass selskaper.

AOGV Rental er en nyopprettet avdeling som vil få ansvaret for å drifte og vedlikehold en portefølje av isolasjonsverktøyet AOGV. Kundene vil være interne prosjekter så vel som eksterne kunder. Utnyttelsesgraden av det enkelte verktøy står sentralt.

Operation Manager AOGV Rental vil få ansvaret for å utvikle og lede nysatsningen AOGV Rental. Det skal bygges strukturer og systemer som støtter oppunder den daglige driften, samtidig som denne må være skalerbar og markedstilpasset.

Personen vi søker har en høyere teknisk utdannelse innen mekanikk, mekatronikk, maskin, offshoreteknologi eller tilsvarende. Erfaring med drift og ledelse innen teknologi og prosess, samt god systemforståelse. Erfaring fra prosessindustrien og/eller erfaring fra oppbygging og drift av «utleievirksomhet» vil være en fordel. Stillingen rapporterer til Operation Director AOGV


For spørsmål angående stillingen, vennligst kontakt Terje Helle, +47 992 70 023, eller Tron Gjedrem, +47 951 94 010, hos Prime Executive.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt - om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.