Divisjonsdirektør IT

Sted
Oslo
Publisert
20. desember 2021
Søknadsfrist
17. januar 2022
Kontakt
Baard Storsveen 41318700, Jonas Rambæk 93242133
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.

 

Om stillingen

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har de siste årene hatt en sterk vekst og høy utviklingstakt. Med nye fagområder, nye kunder og nye tjenester har vi blitt en større og mer kompleks virksomhet, samtidig som arbeidet med digitalisering har skutt fart i alle divisjoner. For å løfte den IT-strategiske agendaen i DFØ etablerer vi en egen divisjon for IT. Nå søker vi en divisjonsdirektør som skal lede arbeidet med å utvikle den nye divisjonen.

Vi ser etter deg som går i front med et godt øye for hva som må løses for at vi kan drive effektiv drift og utvikling. Som divisjonsdirektør har du et godt helhetsperspektiv, du er god til å kommunisere og har solid gjennomføringsevne. For å lykkes som leder hos oss er det en fordel om du har stått i utviklingsprosesser  og er vant til å jobbe tverrfaglig. Som divisjonsdirektør får du et strategisk ansvar for den overordnede IT- og digitaliseringsagendaen i DFØ og arbeidet som skjer innenfor tverrgående teknologiutvikling, arkitektur, IT-drift og sikkerhet, web, integrasjon og IAM og teknologistøtte. Divisjonsdirektør skal utvikle divisjonen både organisatorisk og faglig. En viktig del av oppdraget er å jobbe virksomhetsnært og forretningsorientert med ledelse av teknologiutvikling i egen divisjon og i god samhandling med fagdivisjonene hvor  mye av digitaliseringen skjer som en del av tjenesteutviklingen. Divisjonen skal både levere effektiv IT-drift av høy kvalitet og legge til rette for god IT-styring på tvers i DFØ. Divisjonen vil bestå av rundt 60 medarbeidere, og du vil ha personalansvar for fire avdelingsdirektører samt en enhetsleder for tverrgående teknologiutvikling.

Som divisjonsdirektør vil du ha en viktig rolle i å sørge for god flyt internt i organisasjonen og støtte direktøren i hennes arbeid. Du blir en del av direktørens toppledergruppe og forventes å bidra aktivt til at DFØ fyller rollen som en sentral aktør i forvaltningsutviklingen. Visjonen vår er effektiv ressursbruk i offentlig sektor, og du motiveres av å kunne bidra inn i samfunnsoppdraget vårt.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker en leder med erfaring på relevant strategisk nivå fra større IT-miljø. Du må ha betydelig erfaring med kontinuerlig forbedring  på IT-området. Du har gode strategiske evner, og er en pådriver for utvikling, tverrfaglig samarbeid og effektivisering. Divisjonen skal ha et tett samarbeid med andre deler av virksomheten, og gode samarbeidsevner er derfor avgjørende.

Du har relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Dersom du har bachelorgrad og lang, relevant erfaring, kan det kompensere for utdanningskravet. Videre har du god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.

Som person har du integritet og faglig tyngde. Du har utpreget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du etablerer gode relasjoner og bygger tillit på tvers i organisasjonen. Du er trygg i lederrollen, og har en sterk evne til å både motivere og inspirere dyktige medarbeidere. Du er selvstendig, beslutningsdyktig og har stor arbeidskapasitet med solid gjennomføringsevne.

Øvrig

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så fall bli varslet. Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.