Regionleder Sør

Sted
Sandefjord
Publisert
21. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Ole Tande 91656104, Thea Sannerud 91581985
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Eltel Networks har en solid posisjon i Norge innen planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tekniske tjenester for telekommunikasjon. Tjenestene dekker blant annet bygging og drift av fibernett, mobilnett, kabel-TV-nett samt vedlikehold og sanering av kobbernettet. Dette gjøres i samarbeid med kunder, operatører og leverandører. Digital og samfunnsmessig utvikling gjør at entreprenørens rolle som strategisk og operativ samarbeidspartner blir stadig viktigere.

Region Sør har ca. 250 ansatte fordelt på syv avdelinger lokalisert i Sandefjord, Skien, Arendal og Kristiansand. I tillegg har regionen ansvaret for et Nasjonalt dokumentasjonssenter.

Det er et stort potensial for vekst og utvikling i Region Sør.

Vi søker en offensiv regionleder, som sammen med avdelingenes medarbeidere og resten av Eltel skal utvikle selskapets posisjon i regionen.

Som regionleder vil du ha det overordnede ansvaret for at enheten leverer på økonomiske resultater og mål. Du vil være ansvarlig for utarbeidelse av strategier og planer som er godt forankret i selskapets overordnede strategi, og som er tilpasset fremtidig markedssituasjon og kundebehov. Du vil proaktivt sørge for at teamet leverer de tjenester som forventes av kundene, til avtalt tid, kvalitet og pris. Du vil skape og utvikle teamet og dets medarbeidere, og sikre riktig kompetanse og sammensetning. Du vil bidra til å sikre økonomistyring og leveranse samt drive kontinuerlige forbedringer som støtter strategien. 

Aktuelle kandidater kan vise til erfaring og gode resultater fra roller som regionleder/-direktør, divisjonsdirektør, prosjektsjef eller tilsvarende, fra bransjer som telekom, entreprenørvirksomhet, industrivirksomhet eller lignende. Kandidater med operativt fokus, sterk forretningsforståelse, driftskompetanse og operasjonell salgs- og ledererfaring vil foretrekkes. Det er ønskelig med høyere utdanning. 

Vi vil legge avgjørende vekt på gode lederegenskaper og mellommenneskelige kvaliteter. Du er flink til å se dine medarbeidere, til å kommunisere og samarbeide, og ikke minst skape motivasjon, engasjement og trivsel i arbeidet med å nå nye mål. Du er en lagspiller, og evner å skape en vinnerkultur som de ansatte kjenner tilhørighet til.  

Ønsket arbeidssted for den nye regionlederen er ved kontoret i Sandefjord

Regionleder rapporterer til administrerende direktør og inngår i dens ledergruppe.

 

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Thea Sannerud, tlf. 915 81 985. Søknad med CV registreres snarest via "Karriere" på www.backerskeie.no. 

 

Om Eltel Networks

Eltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjons- og el-nettverk. Vi leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Dette inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk til en bærekraftig og forbundet verden både i dag og for kommende generasjoner. I 2020 omsatte Eltel for 938 mill. euro. Antall ansatte er på nåværende tidspunkt 5.100. Eltel er notert på Nasdaq-børsen I Stockholm.

I Norge er vi ca. 950 ansatte, fordelt på 30 kontorer over hele landet, og i 2020 omsatte selskapet for ca. 2 mrd. kr. Hovedkontoret ligger i Haavard Martinsens vei 30, 0798 Oslo.

Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001.