Direktør Samfunnsansvar og bærekraft

Sted
Oslo
Publisert
21. desember 2021
Søknadsfrist
15. januar 2022
Kontakt
Christian Heiberg 99298574, Monica Strysse 97100769, Marius Malmer 90096824
Posisjon
Leder
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast

Vil du være med å ta ansvar for det grønne skiftet i byggenæringen?

Byggenæringen spiller en helt sentral rolle for at Norge skal lykkes i overgangen til et grønt og bærekraftig samfunn. For å lede dette arbeidet, søker Byggenæringens Landsforening (BNL) en direktør til nyopprettet stilling med ansvar for bærekraft og samfunnspolitikk. Gjennom denne rollen vil du være med å bygge opp og ivareta en offensiv og tydelig grønn satsing for næringen og dens medlemmer, og være med å påvirke bedriftenes rammebetingelser på flere politikkområder, slik at vi som næring bidrar i det grønne skiftet og til innovasjon, omstilling og digitalisering. Svært mange aktører forholder seg til BNL, både i det private, kommunale og offentlige rom, og du vil balansere næringens interesser i strategisk og operativt arbeid.

Rett kandidat har solid kunnskap om klima, miljø, bærekraft og sirkulær økonomi, og kan dokumentere resultater med arbeid innen disse områdene og med god forståelse for samfunnspolitikk. Du har høyere utdannelse, gjerne som sivilingeniør, jurist eller statsviter, og solid ledererfaring på strategisk og operativt nivå innen komplekse fagfelt. Du har gode samarbeidsevner og er en samlende og engasjerende leder, med svært god politisk og samfunnsmessig forståelse. Erfaring med politikk, bærekraft og kjennskap til byggenæringen vil bli vektlagt, men det viktigste er at du er initiativrik og evner å få med deg andre for å oppnå større mål. For den rette kandidaten er dette en unik mulighet til å komme tett på viktige beslutningstakere i en næring med tydelig fotavtrykk og bidra til det grønne skiftet.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574, Monica Strysse, tlf. 971 00 769 eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Søk stillingen snarest og senest 15. januar 2022.


Om virksomheten

Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største nærings- og arbeidsgiverpolitiske organisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 3300 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67500 ansatte. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere, boligbyggere og entreprenører. BNL jobber blant annet med å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en bærekraftig og seriøs næring med nødvendig kompetanse, gode og stabile rammebetingelser, samt konkurranse på like vilkår.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.