Havnedirektør

Rekrutterer
Drammen Havn
Sted
Drammen
Publisert
22. desember 2021
Søknadsfrist
19. januar 2022
Kontakt
Vilde Mydske Thorshaug 99125577, Roger Schønning 95937130
Posisjon
Leder
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Dette er en unik mulighet for den proaktive lederen som motiveres av å arbeide med et tydelig samfunnsoppdrag.

Som havnedirektør vil du ivareta Drammen havns rolle som samfunnsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Du vil arbeide med viktige markedstrender innen samfunn, logistikk, teknologi og miljø.

Drammen havn har utviklet en robust strategi som tar høyde for ulike framtidsscenarier, avhengig av hvordan markedstrendene utvikler seg.

Det er vedtatt å utvikle havnas infrastruktur og tjenestetilbud. Det skal investeres opp mot 750 millioner kroner slik at Drammen havn blir en pådriver for miljøvennlig transport og bærekraftige havneoperasjoner. Dette vil gi positive ringvirkninger for lokalmiljøet og havna vil bli en bidragsyter i utviklingen av Drammen og Fjordbyen.  

Havnedirektøren skal lede utviklingen og sikre at havna tilbyr effektive og lønnsomme havneaktiviteter, som vil gi trygge og spennende arbeidsplasser for havnas medarbeidere. En del av arbeidet vil handle om å utvikle organisasjonen slik at den blir i stand til å levere på de strategiske målene. Dette innebærer blant annet å utvikle organisasjonens kapasitet og kompetanse innenfor det kommersielle- og bedriftsøkonomiske områder. Havnedirektøren vil dermed ivareta både de tradisjonelle områdene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til å utvikle en mer forretningsorientert tilnærming til sitt mandat.

Du kan lese mer om strategien frem til 2040 her.

Havnedirektørens ansvar

 • Administrativ leder av Drammen havn. Hun/han er ansvarlig for daglig ledelse, forvaltning og videreutvikling iht. fastsatte målsettinger. Hun/han skal videre sørge for at de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter følges.
 • Videreutvikle og implementere den vedtatte strategien. Dette innebærer blant annet utvikling og gjennomføring av nødvendige tiltak og leveranser for å nå de avtalte resultater. 
 • Utvikle organisasjonen slik at den er i stand til å levere på det ambisjonsnivået som er satt i strategien. Dette innebærer å utvikle kompetanse og kapasitet på de kritiske områdene, og gjennom dette sikre trygge og spennende arbeidsplasser for havnas medarbeidere.
 • Administrere effektiv utnyttelse av ressursene og sørge for at budsjetter og andre avtalte mål overholdes. I det daglige virke vil dette innebære å foreslå forbedringer, forestå strategisk planlegging, initiere handlingsplaner og være ansvarlig for budsjettering.
 • Havnedirektøren skal holde seg informert og oppdatert innen nasjonal og internasjonal havne- og transportutvikling. Hun/han skal videre utvikle samarbeidet med dagens brukere, kunder og samarbeidspartnere. Samtidig skal det skal legges til rette for fremtidige og nye grupper.
 • Havnedirektøren er ansvarlig for samarbeid med myndigheter og eiere, og er derfor ansvarlig for utarbeidelse av havnestyre- og havnerådssaker.
 • Havnedirektøren er øverste ansvarlige for havnens sikkerhets- og kvalitetsarbeid. Dette innebærer ansvar for medarbeidernes fysiske sikkerhet, så vel som deres trivsel i det daglige arbeidet.
 • Havnedirektøren tegner for Drammen havn i samarbeid med et styremedlem.
 • Havnedirektøren skal i sitt virke til enhver tid følge sunne, etiske og forretningsmessige prinsipper. Gjeldende lover og regler skal følges.
 • Havnedirektøren er ansvarlig for å holde medarbeiderne orientert og informert, slik at de til enhver tid kan utføre sine oppgaver på en måte som er til det beste for både havnen og samfunnet ellers.

Kompetanse/erfaring

 • Erfaring med ledelse og utvikling av private, kommersielle selskaper og/eller offentlig eide virksomheter.
 • Erfaring med utvikling av infrastruktur eller bolig- og næringsutvikling og/eller industriell forretningsutvikling. Gjerne en kombinasjon av dette.
 • Erfaring med å lede etter bedriftsøkonomiske kriterier, og arbeide opp mot kommersielle mål, herunder topp- og bunnlinje, vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring med å håndtere et stort mangfold av interessenter, inkludert eierdialog, vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra ledelse av logistikkvirksomhet (land- eller sjøbasert) og kunnskap om de store varestrømmene innen og til/fra Norge, er en fordel.
 • Erfaring som leverandør til offentlig sektor er en fordel.

Lederstil og personlige egenskaper

 • Initiativ.
  Fremstår proaktiv, ser muligheter, tar initiativ og igangsetter målrettede aktiviteter og tiltak.
 • Gjennomføring
   Evner å drive en utvikling, gjennomføre og realisere større oppgaver, prosjekter og mandater.
 • Analytisk
  Fremstår analytisk, med evne til å arbeide faktabasert. Ser begrensinger i et skriftlig materiale og evner å forstå andres motivasjoner.
 • Struktur
   Arbeider på en strukturert måte, med evne til å arbeide detaljbevisst og samvittighetsfullt med tidsfrister.
 • Relasjoner
  Evner å kommunisere effektivt på alle nivåer og utvikle relasjoner i ulike miljøer.

Utdannelse

Høyere relevant utdannelse fra høyskole/universitet. Gjerne masternivå. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende akademisk utdannelse. 

Språk

God formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

Det er Boyden AS som hånderer ansettelsesprosessen.

Send søknad med CV snarest og senest innen 19. Januar 2022. Vi behandler søknader løpende frem mot fristen. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Det vil bli utarbeidet en liste over alle søkere (jf. Offentlighetsloven  §25). Du kan søke om unntak fra søkerlisten. Ta kontakt hvis du ønsker en samtale om eget kandidatur. 

Søknad sendes tilnorwaycv@boyden.com

Kontaktpersoner: Boyden Executive Search ved Vilde Mydske Thorshaug, tlf 991 25 577 og Roger Schønning, tlf 959 37 130

Du kan også søke gjennom Finn.no.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.