Administrerende direktør

Sted
Oslo
Publisert
22. desember 2021
Søknadsfrist
20. januar 2022
Kontakt
Frode Bjørnæs 95824529, Stein Holmsen 90757567
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) er en nyskapende kompetanseorganisasjon som videreutvikler og drifter fellesløsninger for forsikringsnæringen i Norge. Vi er en medlemsorganisasjon for forsikringsselskapene og tilhører Finans Norge familien som er næringsorganisasjonen for hele finansnæringen i Norge.

Vil du lede utviklingen av en nyskapende kompetansebedrift som utvikler og drifter fellesløsninger for forsikringsnæringen? Vi søker ny Administrerende direktør

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) har siden etableringen av de første felles infrastrukturløsningene i bransjen, tilbake på 1970-tallet, vært en nyskapende kompetanseorganisasjon for en av Norges største og viktigste næringer. Selskapet har vokst i takt med bransjens og teknologiens utvikling, og kompleksiteten og omfanget av det FNF håndterer vokser stadig. De norske forsikringsselskapene ligger langt fremme på bruken av teknologi og digitale løsninger, og FNF har ambisjoner om å fortsette å ta aktiv del i denne utviklingen.

Det jobbes med saker og løsninger som er helt sentrale for bransjens utvikling. Fokuset ligger på å utvikle gode og samfunnsnyttige fellesløsninger, til glede for både forsikringsselskapene og ikke minst deres kunder. Man ser stort potensiale for videre utvikling av tjenestetilbudet og løsningene, som til enhver tid må oppleves som attraktive og relevante.

OM STILLINGEN
Som administrerende direktør i Finans Norge Forsikringsdrift vil du lede og utvikle en stadig større og kompleks organisasjon, som i dag består av 65 medarbeidere. Administrerende direktør er også daglig leder i andre rettssubjekter som forsikringsnæringen samarbeider om, bl.a. Norsk Naturskadepool og Trafikkforsikringsforeningen.

Forsikringsnæringen i det norske markedet vil være din viktigste kunde, premissleverandør og støttespiller. Finans Norge i egenskap av bransjeorganisasjon for forsikringsnæringen vil også være en svært viktig samarbeidspartner.

Du vil arbeide aktivt mot offentlige myndigheter, andre næringsorganisasjoner og samfunnsaktører, internasjonale organisasjoner og andre aktører som samhandler med forsikringsnæringen.

Ny administrerende direktør bør i den kommende tiden ha fokus på følgende områder:

  • Drift og utvikling av fellesplattformer og løsninger; identifisere og utvikle gode løsninger som er til det beste for kundene
  • Videreutvikling av en profesjonell, forretningsdrevet virksomhet
  • Digitalisering og løpende drift; utvikling av effektive løsninger for bransjen og samfunnet
  • Organisering og endring; utvikling av selskapet slik at man i større grad kan levere på de øvrige ambisjonene
  • Kommunikasjon og nettverksbygging; både internt og eksternt

Hvorfor velge denne muligheten?

Finans Norge Forsikringsdrift er med dette lederskiftet på mange måter ved et veiskille. En ny leder har mulighet til å sette sitt eget preg på et allerede veletablert selskap med godt omdømme, og med det kunne bidra til å løfte FNF til nye høyder.

Vi tror rette vedkommende først og fremst motiveres av samfunnsoppdraget og mangfoldet av ansvar og oppgaver knyttet til rollen, der man kan spille på erfaringer og kompetanser fra det strategiske og langsiktige til det løpende operasjonell og ikke minst det rent mellommenneskelige. Man vil få mulighet til å:

  • Lede en viktig samfunnsaktør som alle norske virksomheter og personer, bevisst eller ubevisst, har et forhold til
  • Lede en kompetansebedrift som utvikler og drifter samfunnskritiske løsninger, og som ikke minst skal utvikle framtidens løsninger
  • Lede en organisasjon som jobber med å utgjøre en forskjell i en av Norges største og viktigste næringer
  • Indirekte og direkte; sikre liv, mennesker og verdier!

KOMPETANSE

Erfaringsbakgrunn

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med troverdighet. Rette vedkommende har forståelse for hvordan forsikringsselskapene opererer eller gode forutsetninger for å sette seg inn i bransjen. Vi tror videre at rette vedkommende har erfaring med å lede et selskap eller avdeling av en viss størrelse og kompleksitet, kombinert med erfaring fra å drive gjennom vellykkede endringsprosesser.

Vi ønsker oss en leder som er både fremoverlent og utviklingsorientert, som ønsker å være i front av utviklingen i bransjen. Solid teknologikompetanse med god forståelse for digitalisering i en kundefokusert virksomhet, er en forutsetning.

Vi tar det for gitt at kandidater som dekker dette, har høyere akademisk utdannelse og tilstrekkelig antall år med den relevante erfaringen.

Personlige egenskaper
Som vår nye leder har du en synlig og tydelig ledelsesform, kjennetegnet av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig. Du er god på «stakeholder management» og håndtering av ulike interessentgrupper. Rette kandidat er en strateg, med disiplinert risikovilje, tålmodighet og et langsiktig perspektiv i sitt virke. Vi søker en visjonær leder som ønsker å bidra til å løfte FNF til neste nivå, sammen med den øvrige organisasjonen.

Det forventes kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både kortsiktige og langsiktige utfordringer, og de veivalgene FNF står overfor.

Spørsmål eller en uforpliktende samtale?

For en uforpliktende samtale eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search; Frode Bjørnæs (tel. 958 24 529) eller Stein Holmsen (tel. 907 57 567). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist : 20. januar 2022
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.