Økonomisjef

Sted
Oslo
Publisert
22. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Atle Ronglan 96627089, Morten Bjørnå 97711440, Jette F. Christensen 95852870
Posisjon
Leder
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

I Skiforbundet har vi en visjon om mange, gode og glade utøvere. Skiaktivitetene vi legger til rette for skal bygge på glede, felleskap, helse, ærlighet og åpenhet. Vi er landets nest største særforbund med over 150 000 medlemmer i 1150 skiklubber og 16 skikretser. Arbeidet i sentralleddet er fordelt på 6 grener samt fellesfunksjonene økonomi, organisasjon, arrangement, kommunikasjon og skikretsadministrasjonene.

Skisport skaper glede, entusiasme, samhold og sterke følelser. Blant unge og gamle, kvinner og menn, over hele landet og i alle lag av befolkningen. Gjennom skilek for barn og ungdom, bredde, para, topp og landslag skapes enorm aktivitet, gode minner – og stolte øyeblikk!

Økonomisjefen i Skiforbundet skal bidra til at vi hvert år når vårt mål om å være verdens beste skinasjon gjennom god styring og økonomisk kontroll. Sammen med generalsekretæren deltar du i alle møter i skistyret. Du leder 5 motiverte medarbeidere, rapporterer til generalsekretær og er en del av generalsekretærens ledergruppe. Som økonomisjef er du også en viktig sparringspartner for sportssjefene i forbundets 6 grener knyttet til den enkelte grens økonomiske vurderinger.

Sentrale oppgaver:

  • Overordnet ansvar for Skiforbundets økonomi- og regnskapsfunksjon
  • Ansvar for budsjettprosess, utvikling av måltall og rapportering til grenene, ledergruppen og skistyret
  • Lede og videreutvikle økonomi- og regnskapsavdelingen
  • Bidra i utvikling av Skiforbundets strategi og operative planer, herunder kommersiell utvikling av forbundets markedsrettigheter
  • Bistå i eierstyring av Skiforbundets eierskap i arrangementsselskaper, herunder Holmenkollen Skifestival og VM Trondheim 2025 AS
  • Finansforvaltning av Skiforbundets egenkapital og valutasikring av media/TV avtaler
  • Bidragsyter i kommersiell utvikling og vurderinger av ulike investeringer

Vi ser etter deg som har høyere økonomisk utdanning, minimum 10 års relevant erfaring inkludert noe ledererfaring. Bakgrunn fra analyse- og controlleroppgaver er relevant. Du er kommersiell, strukturert og analytisk, og har en samlende, trygg og tydelig lederadferd.

For riktig kandidat er stillingen en unik mulighet til å bidra i videreutviklingen av en av landets viktigste samfunnsaktører – som skaper minner og setter sterke spor – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Atle Ronglan, tlf. 966 27 089, Jette Christensen, tlf. 958 52 870, eller Morten Bjørnå, tlf. 977 11 440. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.