Teknologidirektør

Sted
Stavanger
Publisert
22. desember 2021
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Hans Petter Karlsen 93425743, Bjarne Gundersen 91827968
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), er et av landets seks universitetssykehus og ett av de største akuttsykehusene i Norge. 

Vi søker etter en strategisk og helhetstenkende leder som identifiserer seg med våre verdier og som trives i en kompleks lederrolle. Som leder er du opptatt av å skape gode team, gode prosesser, høy kvalitet i arbeidet – og du ser at godt arbeidsmiljø er et resultat av nettopp det. Vi skal videreutvikle universitetssykehusfunksjonen og ser områdene teknologi, IKT og digitalisering som forutsetninger for å lykkes med dette. Du har solid kunnskap og innsikt i utvikling og betydning av teknologi innenfor helsetjenesten og vil være med på å ta det neste strategiske løftet for Helse Stavanger.

Som Teknologidirektør vil du lede klinikk for medisinsk teknologi og informatikk, herunder avdeling for informasjonssystem, avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, avdeling for behandlingshjelpemidler samt sykehusets prosjektkontor. Prosjektkontoret er ansvarlig for innføring av regionale IKT initiativ. Teknologidirektør har det overordnede ansvaret for at teknologi, IKT og digitale løsninger knyttet til sykehuset er i tråd med foretakets strategi og mål. Du vil rapportere direkte til administrerende direktør, sitte i hennes ledergruppe og bidra til at foretaket når sine mål.

Vi bygger for tiden nytt universitetssykehus på Ullandhaug. Første byggetrinn skal være ferdigstilt i 2024. I denne forbindelse pågår det et omfattende arbeid med omstilling og forbedring av arbeidsprosesser knyttet til nye areal, ny logistikk, samt nye digitale og teknologiske løsninger som planlegges i det nye sykehuset. Som Teknologidirektør har du en sentral rolle i denne omstillingen samt ansvaret for en trygg og sikker overgang av all teknologi til ny og delt drift. Teknologidirektør er videre ansvarlig for budsjett for medisinteknisk utstyr, noe som innebærer både strategisk og operativt ansvar inn i anskaffelser til det nye sykehuset.

Som en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon er vi opptatt av å skape trygge og nære helsetjenester med helhetlig behandling og effektiv ressursbruk. Vi skal sikre utvikling av både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling i tråd med nasjonale føringer. Utviklingen innen både de medisinske fagene, og innen teknologi og digitalisering, bidrar kontinuerlig til nye og forbedrede muligheter for diagnostikk og behandling, og er også forutsetningen for en slik utvikling.

Arbeidet innenfor teknologi, IKT og digitalisering skjer i en samhandling med Helse Vest sitt IKT selskap og de øvrige helseforetakene i regionen. For å klare å ta imot løsninger som nå utvikles kontinuerlig og å bidra inn i fremtidig utvikling kreves det at SUS etablerer og videreutvikler en strategi som kan veilede foretaket i vesentlige strategiske veivalg fremover.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til en god utvikling av universitetssykehusfunksjonen knyttet til overordnede prioriteringer og styringsprinsipp
 • Ansvar for utvikling og oppfølging av strategi og handlingsplan, innenfor området teknologi, digitalisering og IKT
 • Ansvar for forberedelser og omstilling mot nytt sykehus, både byggetrinn 1 samt videre byggetrinn 
 • Ansvar for anskaffelse, vedlikehold og sikkerhet knyttet til medisinsk teknisk utstyr
 • Ansvar for økonomi, personal, drift, fag og kvalitet i egen klinikk
 • Medansvar for å bidra til at foretaket gjennom sine strategier når sine mål

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse fra universitet/ høyskole
 • Solid kunnskap om teknologi, IKT og digitalisering og betydningen av dette innenfor helsetjenesten
 • Ledererfaring samt erfaring med gjennomføring av større prosjekt
 • Kunnskap om sikkerhet og personvernsaspekter knyttet til teknologi, digitalisering og IKT
 • Erfaring med risikostyring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Har forståelse for samfunnsoppdraget og rammeforutsetningene som følger med rollen, herunder god kjennskap til styringssystemene i helsesektoren og de politiske rammene

Personlige egenskaper

 • Handlingsorientert, strukturert og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske og strategiske egenskaper
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet universitetssykehus
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjons- og forsikringsvilkår i KLP

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen tlf. 924 25 743 og Bjarne Gundersen tlf. 918 27 968 eller Seniorrådgiver Linda Halle Nordahl tlf. 959 36 305 hos Helse Stavanger HF.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.