Daglig Leder

Rekrutterer
Sted
Bodø eller Trondheim
Publisert
22. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Camilla Sandberg 41476181, Stein-Sverre Wold 90688270
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

MG Arkitekter er landets største fagmiljø innen trehusbebyggelse med 85 dedikerte arkitekter, ingeniører, byggesøknadsbehandlere og arealplanleggere. Selskapet er en del av Mestergruppen som er landets største boligbygger gjennom huskjedene; Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus. Der 360 medlemsbedriftene i disse huskjedene utgjør MG Arkitekters viktigste kunder.

Siden tidlig på 90-tallet har MG Arkitekter levert tjenester som strekker seg fra regulering av tomter, volumstudier, idéskisser, kalkulasjon, konstruksjon- og arbeidstegninger, energiberegninger, stål-, betong- og brannprosjektering, overvannshåndtering, interiør til komplett byggesøknad. MG Arkitekter er utgjør en viktig del av tjenestetilbudet til våre huskjedemedlemmer og til så vel mindre byggmestre og større entreprenører.  

MG Arkitekter AS er en egen juridisk enhet som sorterer under direktør for Byggteknisk og Boligfaglig avdeling i Mestergruppen og rapporterer til et internt sammensatt styre. Selskapet omsetter i år for ca. 70MNOK. MG Arkitekter er lokalisert i Trondheim, Bodø, Klepp og Tønsberg. Hver lokasjon består i dag av en arkitektavdeling og en ingeniøravdeling under ledelse av en avdelingsleder/faglig leder. I tillegg er det en byggsøk-avdeling i Bodø.Daglig leder til landets største fagmiljø innen trehusbebyggelse

MG Arkitekter har høye ambisjoner om å bidra til effektive og lønnsomme prosjekter for våre kunder gjennom standardisering og digitalisering av byggeprosessen. Vi søker derfor en tydelig og markedsorientert daglig leder. Markedsutsiktene er gode, og vi har som mål ta markedsandeler gjennom å tilby effektive og kunderettede løsninger med høy kvalitet. Det er også et godt potensial ift utnyttelse av både markedsmessige, teknologiske og administrative synergier i konsernet. 

Vår nye daglig leder skal videreutvikle bedriften til å være en klart foretrukken leverandør og bidra sterkt til å standardisere og effektivisere plan- og byggeprosessen for våre medlemsbedrifter. Dette gjennom en helhetlig strategi med fokus på kunden, prosessene og forretnings- og organisasjonsutvikling. 


Ansvarsområder

 • Lede selskapet og være en drivkraft for fornøyde kunder og medarbeidere
 • I samarbeid med styret, videreutvikle strategiske initiativ og målsettinger for selskapet
 • Bygge opp en handlekraftig og endringsorientert ledergruppe som kan sikre effektiv utvikling kombinert med høy faglig- og driftskvalitet på alle lokasjoner
 • Nå etablerte vekstmål, som krever økt markedsandel og flere medarbeidere
 • Profesjonalisere arbeidsprosesser gjennom strukturering, digitalisering og industrialisering
 • Være en god leder og rådgiver for avdelingsledere på alle lokasjoner og bistå i å løse overordnede problemstillinger avdelingene står overfor
 • Initiere og implementere arbeidsprosesser, systemer og holdninger som øker kundetilfredsheten
 • Etablere en kultur for kontinuerlig forbedring
 • Tilrettelegge for utnyttelse av synergier mellom MG Arkitekter og andre enheter i Mestergruppen
 • Være MG Arkitekters talsperson og ansikt utad
 • Etablere MG Arkitekter som en attraktiv arbeidsgiver


Ønsket bakgrunn og egenskaper

 • Ledererfaring fra arkitektselskap, rådgivende fagmiljøer, fra mindre selskaper eller fra direktørnivå i større selskaper
 • Høyere utdanning, god helhetlig økonomi- og forretningsforståelse
 • Erfaring med endringsprosesser
 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • Et bredt nettverk innen markedsområdet er en fordel
 • God kjennskap til Offentligrettslig lovverk for boligbygging, og Plan og Bygningsloven
 • Meget gode lederegenskaper, med en samlende og motiverende lederstil
 • Kunde- og markedsorientert, resultatorientert
 • Strukturert arbeidsform med god gjennomføringsevne
 • Beslutningssterk, offensiv og uredd
 • Fleksibilitet ift reising


Spørsmål om stillingen kan rettes til Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270 eller Camilla Sandberg, tlf 416 76 181 hos Compass Human Resources.

Du kan registrere din CV og søknad gjennom å trykke på søknadsknappen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.