Senior Controller

Rekrutterer
Sted
Fornebu
Publisert
23. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Knut Røste Leganger-Krogstad 98088535, Andreas Ljøstad 99261497
Posisjon
Spesialist, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

 

Aker ASA (Aker) er et industrielt investeringsselskap med eierinteresser innen olje og gass, fornybar energi og grønn teknologi, maritime eiendeler, marin bioteknologi og industriell software.

Vi utøver aktivt eierskap for å skape verdier og forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke.

I porteføljeselskapene er Aker en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av transaksjoner.

Aker er direkte eller indirekte den største eieren i 12 selskaper notert på Oslo Børs Euronext Expand Oslo og Euronext Growth Oslo per utgangen av november 2021. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier var over 75 milliarder kroner i 2020, med ca. 28 000 ansatte, inkludert innleide. Om lag 17 000 av disse arbeider i Norge

Aker ASA er i endring og utvikling, sist med etableringen av Aker Asset Management og en økende portefølje innenfor fornybar energi og grønn industri. Vi søker etter en ansvarsfull Senior Controller i økonomiavdelingen som vil jobbe med finansiell rapportering og analyser for konsernet. Du vil være en viktig bidragsyter til å skape innsikt for ledelse og styre, og kunne være med å øke verdiskapingen i Aker. Stillingen vil rapportere til Økonomidirektør.

Ansvarsområder

 • Kvalitetssikring av finansiell rapportering
 • Deltakelse i utarbeidelse av kvartals- og årsrapporter for Aker-konsernet
 • Utarbeidelse av likviditetsbudsjetter for Aker ASA og holdingselskaper
 • Utarbeide og løpende oppdatere analyser av historiske nøkkeltall som verdijustert egenkapital (VEK), børskurser, kontantstrøm, avkastning (IRR) for Aker ASA og holdingselskaper
 • Bistå/kontroll av konsolidering i Aker og datterselskaper
 • Være løpende oppdatert på utviklingen innenfor IFRS, og være en pådriver i prosesser rundt implementering av nye regnskapsregler i konsernet
 • Tett interaksjon med porteføljeselskapenes avdelinger for finansiell rapportering
 • Være en ressursperson i skattespørsmål
 • Bidra til kvalitetssikring av løpende regnskapsførsel i Aker ASA og holdingselskaper
 • Bistå investeringsteamet i forbindelse med M&A relaterte problemstillinger og andre ad hoc oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse med sterke akademiske resultater, gjerne MRR
 • Minimum 5-10 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra revisjon og/eller controlling
 • Solid regnskapsforståelse (NGAAP og IFRS)
 • Erfaring med konsernregnskap
 • Solid kompetanse innen Excel og generelt stor systeminteresse (erfaring med BI-løsninger er en klar fordel)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig (helst erfaring med engelsk som arbeidsspråk)

Ønskede personlige egenskaper

 • Lagspiller og gode samarbeidsevner både internt i avdelingen og på tvers i Aker
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Analytisk og god forretningsforståelse
 • Pågangsmot, stå-på-humør og evne til å dele på kunnskap
 • Opptatt av å levere høy kvalitet til rett tid
 • Ønske om kontinuerlig faglig utvikling

Aker kan tilby et dynamisk miljø, gode betingelser og langsiktige utviklingsmuligheter. Din kontorplass blir i trivelige kontorlokaler på Fornebu.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.