CDO – Direktør for data og innsikt

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
26. desember 2021
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Frode Pettersen 47888285, Ingrid Stenstadvold Ross 93409067
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Kreftforeningen er en av Norges største bruker- og interesseorganisasjoner, med nesten 130 000 medlemmer og 27 000 frivillige og ca. 200 ansatte.

Vi jobber for å forebygge og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft. Vårt arbeid er basert på innsamlede midler. Takket være våre givere kan vi støtte et hundretalls forskningsprosjekter. Kreftforeningen går foran. Vi står bak flere store løft på kreftområdet.

Kan data, innsikt og analyse redde flere liv?

Kreftforeningen setter stadig nye rekorder i bidrag til kreftforskning og hjelp til de som rammes. Aldri før har så mange overlevd, men fremover vil vi få rekordmange nye krefttilfeller i Norge. Skal vi bidra til at flest mulig får et liv uten kreft må vi intensivere innsatsen ytterligere.

Nå tilbyr vi kanskje den mest spennende stillingen innenfor frivillig sektor. For å nå våre ambisiøse mål, er en av hovedstrategiene å bruke data, innsikt og analyse enda bedre, og vi ser nå etter vår nye CDO til nyopprettet stilling, som skal lede dette arbeidet.

Du kommer til en organisasjon som har sterk motivasjon for å være med på endringsreiser - med masse entusiasme og et enormt ønske om å lykkes. Hos oss er tillitten mellom hverandre – medarbeidere og ledelse – skyhøy. Vi har solid omsorg for hverandre, og har vunnet pris for vårt arbeidsmiljø. Som vår CDO skal du være med å reformere Kreftforeningens bruk av data. Du skal gå gjennom område for område i organisasjonen, og sikre at hele virksomhetens datamodenhet øker – og gjennom dette sørge for at vi blir mer treffsikre i alt fra innsamling, forskning og tilbud til de som rammes. For rette person er dette en fantastisk mulighet til å sette varige fotavtrykk til det beste for kreftsaken.

Som CDO skal du være en endringsagent; En sterk pådriver til å intensivere utviklingen av Kreftforeningen sammen med blant annet spennende og ledende aktører innenfor bransjen som jobber pro-bono for kreftsaken. Stillingen vil rapportere til Generalsekretær og være en del av ledergruppen i organisasjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle en klart definert datastrategi for Kreftforeningen som har tiltak som maksimerer verdiskapning fra innsamling, sammenstilling, og tilgjengeliggjøring av data. 
 • Skape større lønnsomhet for kreftsaken gjennom å hele tiden identifisere nye brukersentrerte og datadrevne muligheter.
 • Skape bevissthet og kunnskap om data i Kreftforeningen, og bidra til å styrke datadrevet kultur og adferd. 
 • Sikre at alle datainitiativ er integrert i virksomhetens strategiske arbeid og får tilstrekkelig lederstøtte, ressurser og gjennomføringsevne i samarbeid med ledergruppen.
 • Arbeide med team på tvers av organisasjonen for å vise og stimulere til at data brukes for å skape nye tjenester, prosesser, kundereiser, bedre markedsføring og en bedre forretningsmodell.
 • Bidra til at organisasjonen kan monitorere datamodenhet, resultat og fremdrift.
 • Identifisere, etablere eller videreutvikle nye standarder og verktøy som sikrer kvalitet, koordinering og skalerbarhet.  
 • Jobbe tett sammen med HR for å sikre at vi kan bygge opp digital kompetanse i organisasjonen.

Utdannelse og erfaring:

 • Høyere relevant utdanning.
 • Erfaring med å lede digitale prosesser, og kan vise til resultater av dette.
 • Kunnskap og erfaring med endringsledelse, og dokumenterte gode samarbeidsegenskaper.
 • God forståelse og erfaring fra å kartlegge og bruke data i forretningsutvikling.
 • Erfaring med å lede direkte/indirekte i matrise.

Personlige egenskaper:

 • Rette vedkommende bør ha en analytisk og drivende tilnærming, hvor det å være løsningsorientert vil være helt sentralt.
 • Sterke relasjonelle og kommunikative egenskaper er svært viktig, da du må evne å bygge interne og eksterne relasjoner for å nå de mål og forventninger som ligger i stillingens mandat.
 • Teamorientert – evner å lene seg på andre.
 • Være innovativ og bidra til at både toppledelsen og organisasjonen ser fremover. Dette gjelder også på systemsiden, hva er der ute, hvilke nye ting kommer innen fagområdet etc. som hjelper oss hele tiden med å være best mulig.

Språk:

 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk språk, både skriftlig og muntlig.

Henvendelser vedrørende rollen, kan rettes til Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, tlf. 934 09 067 eller Prime ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.