Prosjektleder Eiendomsutviking

Sted
Fredrikstad
Publisert
28. desember 2021
Søknadsfrist
Så snart som mulig
Kontakt
Hege Lise Sørbye 91170580
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Fredriksborg AS er et investeringsselskap med base i Fredrikstad med kjernevirksomhet innen forvaltning og utvikling av bolig- og næringseiendom.
Fredriksborg Eiendom utgjør en viktig del av Fredriksborgs operative virksomhet.
I tillegg har konsernet betydelige eierandeler i blant annet Værste i Fredrikstad og den nasjonale kjøpesenterkjeden Scala Eiendom.
Fredriksborg Eiendom har de siste årene gjennomført utviklingsprosjekter for ca. 500 mill. og flere spennende prosjekter står for tur. I dag er vi 21 engasjerte medarbeidere som holder til på vårt hovedkontor i Fredrikstad.
I takt med en forventet økende prosjektportefølje i årene som kommer, ønsker vi å styrke kapasiteten på utvikling og prosjektoppfølging samt å bygge et større fagmiljø på området.

Prosjektleder Eiendomsutvikling
"Vi skal sette spor etter oss"

Dette er vår visjon som vi er opptatt av å innfri.
Vi har en langsiktig, aktiv og bevisst holdning til kvalitet, byutvikling, arkitektur og miljø, samtidig som vi gjennom skikkelighet og kompetanse skaper positive resultater for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har definert overordnede målsettinger for miljøarbeidet og en tilhørende strategi for hvordan vi skal nå disse. Vår eiendomsportefølje skal være bærekraftig. Vi skal prioritere miljø- og klimatiltak i alle våre bygg, og på enkelte prosjekter bidra til å flytte grenser.
Vi ser derfor etter deg som ønsker å være med å videreutvikle selskapet i tråd med denne visjonen. Du er engasjert og strukturert med sterk gjennomføringskraft, har god teknisk kompetanse og god forretningsforståelse. Stillingen som er nyopprettet, vil få en sentral rolle i selskapet og rapportere til Utviklingssjefen. 

Ansvarsområde
Prosjektlederen vil få ansvar for å gjennomføre et utvalg av Fredriksborg Eiendoms utviklingsprosjekter i tråd med selskapets visjon, mål og planer.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Sammen med Utviklingssjefen utarbeide planer og mål for utvikling av selskapets eksisterende eiendommer, samt nybygg
  • Være ansvarlig for gjennomføring av egne utviklingsprosjekter
  • Lede budsjett-, plan og prosjekteringsprosesser for egne prosjekter
  • Opprettholde god dialog med kommunen i forbindelse med regulerings- og byggesaker
  • Inngå kontrakter med entreprenører og andre eksterne leverandører
  • Være ansvarlig for økonomistyringen og rapportere utviklingen i egne prosjekter
  • Tilrettelegge for effektiv gjennomføring av prosjektene ved god planlegging og tett og godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og leietakere
  • Holde seg oppdatert på utviklingen i bransjen
  • Bidra til å etterleve selskapets visjon gjennom riktige holdninger i krevende beslutningssituasjoner
  • Sørge for løpende fokus på risikostyring, HMS, kvalitet og bærekraft i prosjektene

Kvalifikasjoner
Utdannelse
Ingeniør / sivilingeniør – Bachelor eller Master primært innen Bygg - gjerne med økonomisk tilleggsutdannelse.
Erfaring
2-5 års erfaring fra prosjektledelse av byggeprosjekter enten fra entreprenør eller byggherresiden er ønskelig. Men nyutdannede med noe mindre erfaring kan også være aktuelle. Erfaring med boligprosjekter er et pluss, men ikke et krav. I tillegg til teknisk kunnskap vil god kommersiell forståelse, teft for utvikling og forhandlingsevne være viktig.

Vi tilbyr
Vi kan tilby en nyopprettet stilling i et selskap med en klar vekststrategi og med verdiene: TYDELIG, SOLID, FREMTIDSRETTET og KREMMERÅND som klart gjenspeiler dynamikken i selskapet. Dette gir rom for å spille en sentral rolle i utviklingen av både selskapet og egen rolle ved å lykkes med å nå felles mål og resultater.
Betingelsene vil være konkurransedyktige og arbeidsmiljøet er uhøytidelig og godt.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.