Finanssjef

Rekrutterer
Sted
Asker
Publisert
3. januar 2022
Søknadsfrist
16. januar 2022
Kontakt
Inger-Lise Gjesdal tlf: 95731238
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Asker er en kommune i vekst og står ovenfor store investeringer de neste årene. Stillingen som finanssjef er sentral i utformingen og oppfølgingen av kommunens finansforvaltning. Dette skjer innenfor et politisk vedtatt finansreglement. Stillingen er plassert i seksjon for økonomi og anskaffelser under direktørområdet økonomi. I tillegg til finanssjefen består seksjonen av 24 økonomirådgivere og anskaffelsesrådgivere med solid kompetanse. Vi har et godt arbeidsmiljø. Gjennom jobben vi gjør skal vi fremme Asker kommunes verdier: Raus, nær, modig og skapende.

Arbeidsoppgaver

Finanssjefen vil jobbe tett opp mot kommunens politiske og administrative toppledelse og være sentral i utformingen og oppfølgingen av finansstrategien. Kommunen har avtale med ekstern finansrådgiver som vil være en god samarbeidspartner for finanssjefen. Sentrale oppgaver vil være:

  • Oppfølging av kommunens låneportefølje som per idag er på 10 mrd kroner. Dette innebærer blant annet opptak og refinansiering av lån og bruk av rentesikringsinstrumenter
  • Forvaltning av Asker kommune sitt energifond på 1,6 mrd. Fondet består av plasseringer i aksjer, eiendom og renteinstrumenter i inn- og utland
  • Styring av likviditet og forvaltning av overskuddslikviditet
  • Rapportering av status innenfor finansområdet til kommunens politiske ledelse
  • Forvaltningsoppgaver knyttet til energi-innkjøp
  • Utrede økonomiske forhold knyttet til innvilgelse av kommunal lånegaranti
  • Utarbeide analyser på selvstendig initiativ som sikrer at Asker kommune har en hensiktsmessig og fremtidsrettet finansstrategi

Kvalifikasjoner

Søkere må ha høyere økonomisk utdannelse og flere års relevant erfaring fra arbeidsoppgavene som er skissert ovenfor.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i en politisk styrt organisasjon med viktige samfunnsoppgaver. Du er analytisk, ser sammenhenger og er god til å kommunisere med mennesker med forskjellig bakgrunn. Du må også kunne uttrykke deg godt skriftlig.

Vi tilbyr

Lønn fastsettes utfra søkers bakgrunn og erfaring. Stillingen har fleksibel arbeidstid og er tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning. Til den rette kandidaten kan vi tilby faglig utfordrende og varierte oppgaver. Du vil jobbe i et godt og hektisk arbeidsmiljø og få mulighet til å knytte faglige kontakter både i og utenfor kommunens organisasjon.

 

Om arbeidsgiveren

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg
sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000
innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet
med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette
for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på
innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er
den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og
tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.