Byplansjef

Rekrutterer
Sted
Sandnes
Publisert
3. januar 2022
Søknadsfrist
16. januar 2022
Kontakt
Bjørn Totland tlf: 41620601
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi har ledig stilling som byplansjef:  Kommunen vår er i sterk vekst, og store deler av sentrumsområdene er i endring. Havnen og eldre næringsområder skal utvikles til bolig- og næringsformål. Den planlagte bussveien vil krysse gjennom sentrale byområder, og vil gi kollektivdekningen vår et solid løft. Rådhuset er sentralt plassert ved havnepromenaden, der et flytende folkebad er under planlegging. Nye Ruten bypark i hjertet av Sandnes er på kort tid blitt byens stolthet.

Byplanavdelingen vår består av 24 medarbeidere som engasjerer seg sterkt i utviklingen av kommunen. By- og arealplanleggere, arkitekter, transportplanleggere, naturvitere, ingeniører, samfunnsvitere og jurister. Nå er vi på jakt etter en dyktig og erfaren leder som kan bidra til at vi klarer nye løft sammen. 

Vi ønsker å være en attraktiv kommune for både innbyggere og næringsliv – i dag og i fremtiden. Vår nye byplansjef vil få en helt sentral rolle i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Byplansjefen leder avdelingen som utarbeider og behandler detaljplaner, områdeplaner og kommunedelplaner. Ansvaret omfatter også rådgivning og deltakelse i kommunale og regionale planprosjekter, og nært samarbeid med andre avdelinger i kommunen. Byplansjefen har også ansvar for å fremstille saker til politisk behandling og ivareta kontakten med politiske organ.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdannelse på mastergrad-nivå med fagretning som er relevant for stillingen.
 • Lang og relevant praksis kan erstatte kravet om formalkompetanse.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Erfaring

 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring fra offentlig forvaltning eller privat næringsliv, gjerne fra kunnskapsorganisasjon.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med byutvikling.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra et eller helst flere av fagområdene samfunnsplanlegging, kommunalt planarbeid, eiendom og kommunal infrastruktur, og myndighetsutøvelse innenfor plan- og bygningsloven.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i en administrativ organisasjon som rapporterer til et eller flere folkevalgte organ.

Personlige egenskaper

I henhold til vår egen strategi for ledelse og medarbeiderskap er du en modig, romslig og sunn leder:  

 • Du er en modig leder som stimulerer til nyskaping: Du er nytenkende og fremoverlent, prioriterer og beslutter, gir og tar tilbakemeldinger, og stiller krav og utfordrer.
 • Du er en romslig leder som legger til rette for mangfold: Du er åpen i din tilnærming til andre, er interessert og engasjert, gir ansvar, tillit og handlingsrom, og ser den enkelte, lytter og involverer.
 • Du utøver sunn ledelse og jobber for bærekraftig utvikling: Du viser retning og setter mål, kommuniserer tydelig, er trygg og forutsigbar, og fremmer samhandling og bygger lag.     

Vi tilbyr

 • En spennende og faglig utfordrende jobb.
 • Faglig utvikling gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Flott kontorplass i nytt rådhus.

 

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 11. mest folkerike kommune og kjennetegnes av mange, varierte kvaliteter. Kommunen består av etablerte storby- og tettstedsområder og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og friluftsområder for hele regionen. Kommunen har et aktivt og innovativt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.