Teamleder i virksomhet HR

Sted
Fredrikstad
Publisert
3. januar 2022
Søknadsfrist
19. januar 2022
Kontakt
Martha Cecelie Haaland-Bratland tlf: 94872729
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!
 

Leder til team arbeidsmiljø og arbeidsrett i virksomhet HR

HR viser vei - blir du med på laget? Vi ser etter en dyktig teamleder i virksomhet HR.

Team arbeidsmiljø og arbeidsrett er en av seks team ved virksomhet HR i Fredrikstad kommune, og leder rapporterer til HR-sjef. HR-avdelingens målsetting er å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Fredrikstad kommunes overordnede målsettinger og strategier, til det beste for byens innbyggere.Team arbeidsmiljø og arbeidsretter ansvarlig for HMS, arbeidsmiljø og arbeidsrett og har 8 medarbeider, derav to jurister. Teamet er sekretariat for kommunens arbeidsmiljøutvalg.

Fredrikstad kommune gjennomfører en satsing Bærekraft 25 som innebærer å se på innsparing og omstilling for en mer bærekraftig tjeneste. Teamet vil ha en viktig rolle i dette arbeidet med å bidra med utvikling i endring- og omstillingsarbeid, samt lederstøtte.

Stillingen som teamleder er en 100 % fast stilling, og er ledig for tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale.

Vi kan tilby
Vi kan tilby en spennende og utfordrende teamlederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv. Du blir en del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Det er faglige utviklingsmuligheter i et godt HR-faglig arbeidsmiljø og en tverrfaglig HR-ledelse. Som teamleder vil du delta i kommunens ledelsesprogram. Vil tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. Stillingen har kontorplass på rådhuset, som er sentralt i Fredrikstad.

Hovedoppgaver

 • Ledelse og videreutvikling av team arbeidsmiljø og arbeidsrett.
 • Personalansvar for 8 medarbeidere, og du vil være en del av HR-sjefens ledergruppe.
 • Drive strategisk utvikling innen fagområdet.
 • Saksbehandling innen fagområdet, til kommunedirektøren og politiske utvalg.
 • Analyse og rapportering av ditt fagområde.
 • Bidra med opplæring og utvikling av organisasjonen, samt kontinuerlig forbedring av interne prosesser.


Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå.
 • Du har dokumentert ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor.
 • Du har god forståelse for avtaleverk, lover og regler.
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt.
 • Du har god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk.
 • Du har god digital kompetanse.


Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Vi ser etter en teamleder som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og har evne til å involvere og skape gode relasjoner til medarbeiderne. Det er en fordel om du har utdanning innen administrasjon og ledelse. I tillegg er det ønskelig at du er inspirerende og motiverende, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger. Du evner å arbeide målrettet og er resultatorientert. Du har evnen til å utnytte og samordne faglig kompetanse på tvers av fagområder.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes i stillingskode 9454, internkode 7210 som teamleder. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no / ledige stillinger. Interne søkere kan registrere seg via Frekit, Enterprise personalia, fanen hjem /ledige stillinger.

Spørsmål vedr. innlogging rettes til konsulent Ann-Karin Røstad , tlf.: 69 30 65 16 eller epost: ankros@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.