Direktør – Fremtidsrettet leder Eiendomsutvikling og -forvaltning

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
4. januar 2022
Søknadsfrist
30. januar 2022
Kontakt
Elin Karfjell tlf: 90663955
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Statsbygg søker en fremtidsrettet leder til å ta totalansvar for forvaltning og utvikling av eiendommer innen en av Norges mest spennende og viktigste sektorer. 

Som avdelingsdirektør for universitets- og høykole-sektoren (UH-sektoren) vil du være hovedkontaktpunktet mot Kunnskapsdepartementet knyttet til overordnede strategier for eiendommene og utvikling av porteføljen innen sektoren. Dette krever god innsikt i kundenes behov, utviklingstrekk og politiske beslutninger med betydning for sektoren. Seksjonen har hovedansvaret for kundedialogen i sektoren.

Du vil rapportere til direktør for eiendomsutvikling og forvaltning og inngå i ledergruppen for avdelingen. Du vil ha personalansvar for seksjonens ansatte, for tiden 7 personer, samt overordnet ansvar for seksjonens leveranser. Samtidig skal sektordirektøren som en del av ledergruppen i Eiendomsavdelingen bidra til felles utvikling, herunder utnyttelse av lokaler på tvers av sektorer. Stillingen innebærer også utstrakt samarbeid på tvers av avdelinger i Statsbygg.

Arbeidsoppgaver

Sektordirektøren har ansvar for Statsbyggs totale portefølje av eiendommer i universitets- og høgskolesektoren. Dette innebærer blant annet:

 • Utstrakt kundekontakt
 • Sikre forståelse for behov og utviklingstrender i sektoren, inkl. forståelse av internasjonale trender
 • Ansvar for utarbeidelse av sektorovergripende analyser og porteføljeanalyser på ulike nivåer
 • Samordning av aktiviteter i sektoren
 • Motivering, oppfølging og samordning av aktiviteter og eiendomssjefer som administrerer hver sin portefølje av eiendommer i sektoren
 • Ledelse av seksjonen med personal- og fagansvar
 • Sikre at seksjonen bidrar i den strategiske styringen og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje i et helhetlig perspektiv
 • Strategisk rådgivning knyttet til husleieberegninger og leiekontrakter og andre eiendomssaker
 • Reisevirksomhet må påregnes  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Dokumenterbar erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning
 • Gjerne erfaring fra både privat og offentlig sektor
 • God forretningsmessig forståelse og evne til strategisk tenkning kombinert med gode operasjonelle evner

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert 
 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk og strukturert arbeid

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 900 000,- til 1 100 000,- per år avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

 

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.