Kommunaldirektør ved Byrådslederens kontor

Sted
Oslo
Publisert
5. januar 2022
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Eli-Kristin Vorkinn 41637072, Aksel Nikolai Norum 48079972
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Det er ledig åremålsstilling som kommunaldirektør ved Byrådslederens kontor. Vi søker en strategisk, resultat- og utviklingsorientert leder med evne og interesse for å utvikle organisasjonen og medarbeiderne både faglig og administrativt. 

Kommunaldirektøren ved Byrådslederens kontor er Oslo kommunes og byrådsavdelingenes fremste administrative leder. Byrådslederens kontor består av ca. 70 kompetente og erfarne medarbeidere og skal fremme helhetlig og effektiv ledelse og styring av Oslo kommune. Avdelingen har ansvar for å forberede, tilrettelegge og følge opp byrådets behandling av saker. Videre skal avdelingen være en pådriver og sentral bidragsyter til effektiv og samordnet gjennomføring av byrådets politikk. Byrådslederens kontor har virksomhetsovergripende ansvar og oppgaver i Oslo kommune og er etatstyrer av Beredskapsetaten, Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste. 

Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i nye seks år. 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av Oslo kommunes organisasjon og medarbeidere, både faglig og administrativt.
 • Ledelse av Byrådslederens kontor med ansvar for byrådets sekretariatsfunksjon.
 • Virksomhetsovergripende oppgaver som styring og videreutvikling av kommunens lederplattform, styringssystem og saksbehandlingsregler.
 • Overordnet ansvar for kommunens beredskapsarbeid.
 • Overordnet koordinering av kommunens samarbeid internasjonalt og regionalt.
 • Overordnet kommunikasjonsansvar i kommunen.
 • Internrevisjon, herunder kommunens varslingsordning.
 • Ressursdisponering og administrative støttefunksjoner for alle byrådsavdelingene.
 • Etatsstyringsansvar for Beredskapsetaten, Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste i tillegg til delansvar for etatsstyring av Utviklings- og kompetanseetaten.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå eller høyere.
 • Solid administrativ ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig sektor.
 • Meget god forståelse for politikk, politiske prosesser og samhandling mellom politisk og administrativt nivå.
 • Bred samfunnsforståelse.
 • Meget god forståelse av styringssystemer i store og komplekse organisasjoner.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og rolleforståelse.
 • Trygghet i lederrollen og evne til å samle, motivere og utvikle medarbeidere.
 • Styringskraft og gjennomføringsevne.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe under press.
 • Evne til strategisk tenkning kombinert med god styringsevne.
 • Velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å lede og påvirke utviklingen av et viktig samfunnsoppdrag for Oslos befolkning.
 • Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Søknaden sendes elektronisk via webcruiter.

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem, med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen er byrådets nærmeste administrasjon og består av ni byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av saker for byrådet og bystyret, samt planlegging, oppfølging og kontroll av kommunens virksomheter (etater, bydeler og kommunale foretak). Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.