Business Controller

Sted
Oslo sentrum
Publisert
6. januar 2022
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
Nora Lundstrøm 48271203, André Herlofsen 93480266
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

The North Alliance (NoA) er et konsern som består av Skandinavias ledende selskaper innenfor design, kommunikasjon og teknologi; som bl.a NoA Ignite, Anorak, NoA Consulting, NoA Connect, Scienta, Agitech, Unfold og Bold i Norge. Vi har over 1000 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, København og Krakow og gruppen jobber med kunder som Jotun, OBOS, SATS, Norgesgruppen, Schibsted, Maersk, Ruter og IKEA. NoA har som ambisjon å vokse både organisk og ved nye oppkjøp og det kommer stadig nye selskap inn i porteføljen vår. De to siste årene har Agitec, Scienta og Unfold blitt en del av NoA i Norge.

Vi søker nå en Business Controller som kan bidra til konsernets videre vekst og utvikling. Stillingen er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe tett på den operasjonelle, kommersielle og strategiske utviklingen av selskapene våre. I rollen som Business Controller blir du en viktig bidragsyter for å sikre selskapets videre vekstambisjoner. Ved å hele tiden ha full oversikt over den finansielle situasjonen, sikrer du korrekte beslutningsgrunnlag og bidrar til god bunnlinje i selskapene.

Som Business Controller vil du inngå i den norske finansavdelingen og bidra til lønnsomhets- og resultatoppfølging i ett eller flere av selskapene våre. Stillingen er en del av et kompetent og teamorientert finansmiljø både lokalt og i gruppen som helhet og rapporterer til CFO Norge.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • månedlig rapportering og analyse
 • bistand i prognose- og budsjettprosesser, samt cashflow forecast
 • videreutvikle selskapets rapporteringsstruktur, styringsparametere og KPIer
 • utarbeide, presentere og visualisere finansielle analyser og data i Excel og Power BI
 • videreutvikle, forenkle og effektivisere prosesser
 • bidra ved revisjon og årsoppgjør
 • delta i M&A-arbeid som finansiell due diligence og integrasjon av nye selskaper i gruppen
 • støtte og følge opp prosjektstyring i samarbeid med prosjektledere
 • assistere CFO med løpende oppgaver
 • ad hoc-oppgaver som naturlig faller under stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • minimum 2 års relevant erfaring fra controlling, revisjon eller regnskap
 • god regnskaps- og virksomhetsforståelse
 • solide ferdigheter i Excel og interesse for Excel-analyser
 • generelt god systemkompetanse og -interesse, erfaring fra Power BI er en fordel, men ikke et krav
 • kommersiell og operativ forståelse, erfaring fra prosjektorganisasjon er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk og gjerne erfaring med å ha engelsk som arbeidsspråk

Hvem ser vi etter?
Du har høy faglig kompetanse, god forretningsforståelse og vet hva som driver resultater og kommersiell suksess. Evne til å analysere og konkludere fra et komplekst datagrunnlag, samt til å ta egne beslutninger på basis av dette vil være en viktig faktor for å lykkes i rollen. Videre har du stor arbeidskapasitet og du trives i et dynamisk miljø med høyt tempo og korte frister. Vi ser etter deg som er nøyaktig, ansvarsbevisst og som setter deg raskt inn i nye problemstillinger med en analytisk og nysgjerrig tilnærming. Av natur er du proaktiv og tar initiativ til å forbedre og utvikle der du ser potensiale. I tillegg jobber du for å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende og mellommenneskelige egenskaper, du viser engasjement og positivitet og har et godt humør. 

Vi kan tilby:

 • en sentral rolle i et voksende internasjonalt selskap
 • et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø med engasjert ledelse og aktive eiere
 • en høy grad av selvstendighet og ansvar
 • gode utviklingsmuligheter karrieremessig
 • et kompetent og inkluderende finansteam både lokalt og internasjonalt, med fokus på samarbeid og felles måloppnåelse
 • spennende og varierte oppgaver for flere selskaper
 • god opplæring og støtte fra finansteamet
 • mye gøy i regi av NoA
 • hyggelige lokaler midt i Oslo sentrum

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Nora Lundstrøm på mobil 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no eller André Herlofsen på mobil 934 80 266 / ah@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.