HR-leder

Rekrutterer
Lunner kommune
Sted
Osloområdet
Lønn
Lønn etter avtale
Publisert
7. januar 2022
Søknadsfrist
24. januar 2022
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du være med på å utvikle Lunner kommune som arbeidsgiver? Vi søker en tydelig og trygg leder til vår HR-enhet. Vi søker etter deg som kan balansere ledelse av din egen enhet med arbeid for å utvikle kommuneorganisasjonen. Du som inspirerer og motiverer dine medarbeidere, og har en strategisk tilnærming til HR-arbeidet. 

HR-enheten har ansvar for personalfaglig arbeid, rekruttering, forhandlinger etter Hovedtariffavtalen, lønn, HMS-arbeid, nærværsarbeid og koordinering av Lunner kommune som læreplass for lærlinger.

Som HR-leder vil du være ansvarlig for ledelse av kommunens HR-enhet med 6 medarbeidere i ulike stillingsstørrelser.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • Personal-, økonomi- og fagansvar for HR-enheten
 • Lederstøtte og strategisk rådgiver for kommunedirektøren i HR- spørsmål
 • Planlegge og gjennomføre strategiske utviklingstiltak på HR-området, herunder digitalisering og lederutvikling
 • Bidra til utforming og oppfølging av arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag for Lunner kommune
 • Ansvarlig for å planlegge og gjennomføre forhandlinger etter Hovedtariffavtalen
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
 • Lederstøtte til kommunens ledere med personalansvar
 • Bidra til en helhetlig videreutvikling av Lunner kommune

 

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet, gjerne på strategisk nivå
 • God kunnskap om HR-faglig arbeid
 • Erfaring fra planlegging og gjennomføring av endringsprosesser og kvalitetsutvikling

 

Det er også ønskelig at du har:

 • Kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • Interesse for digitalisering og digitale verktøy, gjerne med erfaring fra endringsprosesser knyttet til digitalisering

 

Vi forventer at du:

 • Er resultatorientert, med god gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har et strategisk og helhetlig perspektiv på kommunens utvikling
 • Er en tydelig og trygg leder
 • Er utviklings-, endrings-, og relasjonsorientert
 • Kan motivere, inspirere, utvikle og følge opp medarbeidere i egen enhet

Organisatorisk plassering

HR-leder er en enhetsleder under organisasjonsområdet Strategi og samfunn. Du vil rapportere til kommunalsjef for Strategi og Samfunn, og inngå i kommuneledelsen sammen med kommunedirektøren, kommunalsjefene, økonomisjef og beredskapsansvarlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • En dynamisk arbeidsplass
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

For stillingen gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.