Compliance Officer

Rekrutterer
Smedvig Asset Allocation AS
Sted
Stavanger
Publisert
7. januar 2022
Søknadsfrist
25. januar 2022
Kontakt
John Thore Olsen 91303415, Ole Christian Maaland 90103705
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

På vegne av vår kunde Smedvig Asset Allocation AS søkes Compliance Officer med god forståelse av verdipapirhandellovgivning, finans og verdipapirmarkeder. Fokus på Compliance og risikostyring har vært økende over lengre tid. Stadig mer detaljert og økende mengde regulering med tilhørende behov for oppfølging og kontroller har medført at vi ønsker å styrke vår organisasjon på dette området. Vi på utkikk etter en person som: 1) mest sannsynlig allerede jobber med compliance, risikostyring eller middel office oppgaver i et verdipapirforetak, verdipapirfond eller alternativt investeringsfond. Erfaring fra annen regulert virksomhet er også relevant. 2) er proaktiv og løsningsorientert og 3) kan bidra med å videreutvikle Selskapet.

Som Compliance Officer i Smedvig Asset Allocation vil du inngå i et team på seks personer. Arbeidsoppgavene vil være varierende og omfattende.  
Compliance Officer vil ha det overordnede ansvaret for at virksomheten i Selskapet og Smedvig Funds plc. utøves i tråd med gjeldende lover, forskrifter, interne retningslinjer og øvrige bestemmelser. Compliance Officer vil være en viktig bidragsyter til bevisstgjøring, opplæring, implementering og gjennomføring av nødvendige kontroller.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Compliance Officer vil jobbe operasjonelt med:

 • Overvåke relevant regelverksutvikling i Norge og internasjonalt
 • Etablere og vedlikeholde rutiner og kontrollsystemer for å sikre en effektiv kontroll av virksomheten
 • Overvåke og kontrollere at driften skjer i overenstemmelse med rutiner, retningslinjer, lover og forskrifter
 • Regelmessig vurdere om rutiner og kontrolltiltak er tilfredsstillende
 • Rapportering til ledelsen og styret
 • Bevisstgjøring og opplæring av ansatte om gjeldende regelverk, retningslinjer og rutiner
 • Løpende dialog med eksterne juridiske rådgivere


Compliance Officer vil også jobbe tett med ledelsen og bistå ledelsen med:

 • Oppfølging og drift av Smedvig Funds plc. (Irsk registrert AIF som forvaltes av selskapet.)
 • Internkontroll og operasjonelle risikovurderinger, herunder årlig risikovurdering og rapportering
 • Oppfølging av leverandøravtaler
 • Innspill til risikomandater og riskrammer
 • Design og utarbeidelse av modeller og systemer for oppfølging av risk
 • Identifisere datakilder og sikre datakvalitet for både compliance og risiko kontroller
 • Overvåkning og kontroll av risikomandater og riskrammer, herunder utarbeidelse av rapporter til ledelsen og styret i Selskapet og Smedvig Funds plc.

Compliance Officer vil også bistå innenfor Compliance og risikostyring for konsernet. Oppgaver vil tilpasses kapasitet og behov og vil inkludere:

 • Etablering og vedlikehold av rutiner og kontrollsystemer for å sikre en effektiv kontroll av forvaltningen av konsernets kapital
 • Vurdere om rutiner og kontrolltiltak er tilfredsstillende
 • Innspill til risikomandater og riskrammer
 • Design og utarbeidelse av modeller og systemer for oppfølging av compliance og risk
 • Identifisere datakilder og sikre datakvalitet for kontroller
 • Overvåkning og kontroll av risikomandater og riskrammer, herunder utarbeidelse av rapporter til ledelsen og styret i konsernet    

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk eller juridisk utdanning
 • Minimum 5 år med arbeidserfaring fra regulert virksomhet, og helst med relevant erfaring fra compliance arbeid, risikostyring eller Middel-Office oppgaver
 • God kjennskap til gjeldende lover og regler for verdipapirmarkedet, inkludert god regelverksforståelse
 • God kjennskap til kapitalforvaltning og finans
 • Gode IT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • En god kandidat vil være en person som er nøyaktig, analytisk, initiativrik og kvalitetsbevisst, med evne til å jobbe strukturert og selvstendig med både komplekse og mer rutinepregede oppgaver.
 • Du må være samarbeidsorientert og trives med å arbeide i et tverrfaglig og løsningsorientert miljø. Videre er det viktig at du er positiv, har god arbeidsmoral og arbeidskapasitet og evner å utføre arbeidet hurtig, med høy kvalitet og innenfor fastsatte frister/rammer.
 • Personen vi søker må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Det kan forekomme noe reisevirksomhet. At du har høy integritet og en plettfri vandel er en selvfølge.

Vi tilbyr

 • En selvstendig stilling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger

Peder Smedvig etablerte sitt første selskap i 1915. Maritim virksomhet har lenge vært de dominerende aktivitetene. I dag er Smedvig et investerings- og utviklingsselskap som investerer kapital og tilfører kompetanse i prosjekter vi tror på. Vi er en aktiv investor, utvikler og industribygger innen mange ulike forretningsområder. Det som går igjen er entreprenørskap, kapital og evnen til å tenke langsiktig. Organisasjonen har i dag 53 ansatte, 40 i Norge og 13 i London. De fleste ansatte i Norge jobber innen eiendomsforvaltning. Kontoret i London har ansvaret for venture-kapital og private equity investeringer.

Smedvig Asset Allocation AS ble etablert i 2005 for å forvalte kapital på vegne av Smedvig familien og mottok i juli 2020 tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond fra Finanstilsynet. (Selskapet hadde tillatelse fra Finanstilsynet til å drive aktivforvaltning og investeringsrådgivning fra oktober 2007 til juli 2020.) Vår hovedoppgave er å forvalte Smedvig Fund plc’s investeringer i verdipapirfond, hedge fond og finansielle instrumenter. Forvaltningskapitalen i Smedvig Funds plc. er i dag ca. 12 mrd kroner fordelt på syv del-fond. Vårt hovedfokus er å identifisere og investere hos de beste eksterne fonds forvaltere. Selskapet er lokalisert i Stavanger sentrum og har i dag fem ansatte.

Les mer eller søk her.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.