Prosjektleder M&A

Sted
Lysaker
Publisert
7. januar 2022
Søknadsfrist
Vi behandler søknader fortløpende
Kontakt
John Ola Solheim, 90991137
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norsk Gjenvinning Norge AS søker Prosjektleder M&A

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 50 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,3 millioner tonn avfall per år og omsetter årlig for ca. 7 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Norsk Gjenvinning skal akselerere verdens overgang til en effektiv sirkulærøkonomi. Vår visjon er at bærekraft er en betingelse for fremtidens utvikling, ingenting skal på avveie og at alt har en verdi - og for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer.
Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Vil du være med å bygge Nordens ledende gjenvinningsselskap?

Norsk Gjenvinning-konsernet har ambisiøse planer for nordisk vekst og mandatet for Strategi- og M&A-avdelingen er å være den drivende kraften i utviklingen av konsernets strategi og virksomhetsportefølje. Vi bidrar aktivt til å sette strategisk retning, planlegge og gjennomføre oppkjøp og joint ventures som bidrar til konsernets vekst og utvikling. Bare i løpet av 2021 gjennomførte vi 5 oppkjøp og vi har økte ambisjoner for strukturell vekst de neste årene.

Som Prosjektleder M&A vil du jobbe aktivt på konsernnivå, samt direkte med våre operative divisjoner, med alle former for M&A-aktiviteter som legger til rette for strukturell vekst. Du vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av transaksjoner på en effektiv og verdiskapende måte. Du vil samarbeide tett med konsernledelse, divisjonsledelse og sentralt finansteam, samt trekke på spisskompetanse i konsernet og hos eksterne rådgivere. M&A-avdelingen jobber tett med avdelingene for strategi og innovasjon på konsernnivå, hvilket gjør at du vil jobbe tett på forretningsutviklingsprosessene og få brynet deg på en rekke ulike case og transaksjonsstrukturer.
Du vil også få spennende eksponering mot konsernets hovedeier, Summa Equity, som er en Private Equity investor med sterkt fokus på å løse de store globale utfordringene rundt ressursforvaltning, energibruk, matproduksjon og helse. Vi er stolte av å være eid av Summa Equity og vi tror du vil finne stor motivasjon i å være en del av deres portefølje og filosofi.

Rolle og oppgaver

 • lede konkrete oppkjøp og andre relevante transaksjoner fra planlegging til gjennomføring
 • koordinere due diligence-prosesser internt og eksternt
 • bistå i forhandlinger, avtaleskriving, integrasjonsplanlegging og oppfølgning av gjennomførte oppkjøp
 • utarbeide verdsettelser, finansielle og kommersielle analyser, business case og beslutningsgrunnlag for konsernledelsen og våre eiere
 • analysere og vurdere investeringsmuligheter, herunder sektor- og selskapsanalyser
 • være en viktig lagspiller og sentral ressurs for utviklingen og utøvelsen av Norsk Gjenvinnings M&A-agenda
 • bidra til kontinuerlig utvikling av konsernets «M&A-Playbook», som er vår dreiebok med prosessbeskrivelser, standarder og metoder for å sikre effektive og verdiskapende transaksjonsprosesser

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • mastergrad innen relevant fagområde
 • minst 3 års erfaring innen transaksjonsarbeid fra konsern, meglerhus, Private Equity, transaksjonsrådgivning eller andre investeringsmiljøer
 • erfaring med prosjektledelse i alle, eller de fleste fasene av en transaksjon
 • evne og vilje til å gå ned i detaljer og til å jobbe med interne forretningsmessige prosjekter
 • nysgjerrig, analytisk og faktabasert tilnærming til problemløsning
 • ambisiøs, selvgående og proaktiv med høy gjennomføringsevne
 • omgjengelig lagspiller som skaper gode relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr

 • en viktig rolle i et ledende nordisk konsern som påvirker og former fremtidens måte å definere bærekraft, ressursforvaltning og sirkulær økonomi
 • varierte arbeidsoppgaver i et høykompetent team, med tett samarbeid med konsernledelse og linjeledelse, og eksponering mot styre og eiere samt et bredt spekter av fagområder og virksomheter
 • et spennende og godt arbeidsmiljø
 • store muligheter for videre karriereutvikling
 • konkurransedyktige betingelser

Som en sentral del av Strategi og M&A teamet identifiserer du deg med Norsk Gjenvinning sine kjerneverdier: kremmerskap, proaktivitet, lagånd, ansvarlighet.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. 
 
Søknader behandles fortløpende.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.