Økonomisjef

Sted
Nord i Trøndelag
Publisert
10. januar 2022
Søknadsfrist
25. januar 2022
Kontakt
Bjørn Ågotnes, 93030200
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

For vår klient Nord i Trøndelag søker vi Økonomisjef

Vår klient er en meget stor internasjonal aktør med solid økonomisk, finansiell og organisatorisk styrke. I forbindelse med videre vekst og større investeringer ved bedriften nord i Trøndelag, søker vi etter en proaktiv person som har ambisjoner om en internasjonal karriere som økonomisjef. Arbeidsspråk vil delvis være engelsk.

Horton International;
Med over 40 kontorer I USA, Europa og Asia har Horton International de globale ressursene, og lokalmarked ekspertisen, til å hjelpe dere å skaffe, og beholde, de best kvalifiserte kandidatene.
Vi tilbyr fremragende konsulterende råd som hjelper organisasjoner med å nå sine strategiske mål. Våre eksekutive søketjenester er nøyaktige, effektive og er spesielt utviklet for å hjelpe våre kunder med å nå sine forretningsmessige mål.
Horton International AS utfører rekruttering av styremedlemmer, ledere på topp- og mellomnivå, fagspesialister og ledelseskonsultasjon. Vi rekrutterer også ledere for norske selskaper i utlandet.

Selskapet er en del av Horton Nordic, som består av 15 senior konsulenter og 8 forretningsanalytikere med kontorer i Oslo, København, Stockholm og Helsinki.

Se www.horton.no for informasjon.

ANSVAR OG MULIGHETER

 • Stillingen innehar det daglige ansvaret på vegne av sin overordnede i alle økonomiske, finansielle og regnskapsmessige forhold.
 • Stillingen inngår i bedriftens ledergruppe.
 • Stillingen innehar et tett samarbeid med konsernets finans- og økonomiavdelinger, lokalisert i utlandet. Morselskap er børsnotert med de rammer for rapportering det medfølger.
 • Arbeidsspråk er engelsk
 • Er budsjett- og finansansvarlig for bedriften.
 • Stillingen er direkte overordnet med personalansvar for Regnskapsleder og Lønn/Regnskapssekretær.
 • Stillingen er underlagt Daglig Leder

HOVEDARBEIDSOPPGAVER
Finansområdet:

 • Lede finansfunksjonene mot oppsatte mål
 • Utvikle og vedlikeholde styringsverktøy for å oppnå effektiv pengebruk
 • Overordnet ansvar for rapportering til eier og Revisor
 • Sikre beregninger for investeringer og prisforhandlinger i alle omrader.
 • Likviditetsplanlegging
 • Salgsstrategi og priser
 • Budsjett
 • Kostnadskontroll

Regnskapsområdet:

 • Ansvarlig for regnskap.
 • Personalansvar for avdelingen.
 • Kontroll basert på IFRS 
 • Bank
 • Kapitalforvaltning
 • Lønnskontroll mtp: skatt, innbetalinger, arbeidsgiveravgift, trekk, utbetalinger og rapporteringer.
 • Ivareta at bedriften har innkjøps- og attestasjonsrutiner, samt ajourhold og opplæringen innen disse.

Rapporteringsområdet:

 • Rapporterer til offentlig lovpålagte institusjoner
 • Månedlig rapportering 
 • Kvartalsrapportering
 • Daglig Flash-rapportering
 • Årlig rapportering
 • Likviditet Planlegging ITS
 • Revisorselskap
 • Investeringsrapportering

Annet:

 • Bistå ved kontraktsforhandlinger ifb. med prosjekter og større innkjøp
 • Bistå ved lønnsomhetsberegninger når det foreligger flere alternative løsninger på aktuelle tiltak.
 • Bidra til å finne aktuelle støtteordninger når dette er aktuelt samt bistå med oppfølging/rapportering ved bruk av evt. støtteordninger.


KOMPETANSEPROFIL
Utdannelse

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning, men relevant erfaring kan kompensere
 • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap/revisjon

Arbeidserfaring

 • Økonomierfaring
 • Økonomisjef, Controller eller tilsvarende rolle, gjerne i en industri eller produksjonsbedrift
 • Ledererfaring

Ønskede egenskaper

 • Pro-aktiv, villighet til å være i forkant
 • Bunnlinjefokus
 • Tar initiativ & ansvarlighet 
 • Konstruktivt samarbeid
 • Analyse & vurdering
 • Stabilitet/langsiktighet

Språk

 • Norsk og engelsk, skriftlig & muntlig

IT-kunnskaper

 • Generell god IT-kompetanse (10 ulike systemer)
 • Gode Excelkunnskaper
 • Kjennskap til lagerstyringssytemer (Dynamics)

Vi tilbyr

 • Gode karrieremuligheter internasjonalt
 • Gode pensjonsordninger og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for utvikling
 • Diett/kjøregodtgjørelse
 • Telefon/PC
 • Hjemmekontorordning inntil 2 dager per uke, men ikke under måneds-/kvartals-/årsavslutning

Reising
Ca 20 reisedager per år

Vi vil vurdere og intervjue søkere fortløpende i prosessen.
Ønsker du en konfidensiell samtale med oss, ber vi deg ta kontakt med en av våre Rådgivere:

 • Bjørn Ågotnes, Horton International, mobil 930 30 200
 • Jan Gunnar Storli, Search House, mobil 924 12 800 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.