Økonomisjef

Rekrutterer
TINE SA
Sted
Oslo
Publisert
10. januar 2022
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Kjetil Haug-Nodeland 91167703, Line Hilmersen 93486223
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av litt over 9000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Wernersson Ost i Sveige, Norseland i USA og Storbritania, samt TINE Irland. TINE Gruppa har ca. 5300 ansatte og en omsetning på nærmere 25 milliarder kroner.

Langsiktig innovasjon og digitalisering (LI&D) er et nytt konsernområde innen TINE SA som har høye ambisjoner om å bidra til ny vekst og å øke konsernets evne til å tilpasse seg og utnytte mulighetene i en digitalisert verden. Området jobber med å utvikle nye inntektsstrømmer for TINE, både fra områder hvor selskapet ikke er til stede i dag og gjennom internasjonal ekspansjon. Konsernområdet inkluderer også TINEs IT-organisasjon, og har et særlig ansvar for å muliggjøre digital transformasjon i TINE.

I utviklingen av nye inntektsstrømmer jobbes det etter «lean start-up» prinsipper hvor pilotering er en vesentlig del av arbeidsmetodikken. Arbeidet er organisert i tre team - TINE New Business, TINE Inkubator og TINE New International Growth. New Business-teamet leder utvikling av TINEs langsiktige innovasjonsportefølje og jobber med prosjekter som spenner fra produkt-, til tjenesteutvikling og nye forretningsmodeller. TINE Inkubator har fokus på nye produktkategorier og segmenter utenfor dagens kjerne, hovedsakelig i samarbeid med eksterne partnere. For Inkubator er målet at disse produktene skal selges i norsk dagligvare eller til storhusholdningskunder. TINE New International Growth jobber for å lykkes med et eksportgjennombrudd på norsk melk.

For å støtte dette arbeidet med robuste finansielle planer og analyser, søkes det etter en erfaren Økonomisjef. Konsernområdet er under oppbygging og stillingen krever en blanding av tung erfaring, faglige kvalifikasjoner kombinert med sterk gjennomføringsevne, fleksibilitet og en vilje til å ta i et tak der det trengs. Teamet vil utvikles i tråd med økende behov.

Hovedoppgaver

 • Sikre sterk og proaktiv økonomi- og kommersiell målstyring i LI&D, samt definere og drive sentrale prosesser for løpende oppfølging og leveranser fra LI&D til konsernet 
 • Proaktivt skape god forståelse for økonomisk utvikling i LI&D. Fokus på forretningsmessige resultat og måloppnåelse 
 • Sikre helhetsoversikt og utfordre LI&D ledergruppen på effektive prosesser, tiltak, utvikling og gap i forhold til mål, samt utvikle relevant rammeverk
 • Aktiv deltakelse i strategi- og prosjektarbeid, med hovedansvar for å fylle behov for finansiell kompetanse. I samarbeid med aktuelle ressurser, utarbeide og styre opp business case, investeringsplaner og analyser - fra sensitivitet til scenariomodellering. Videre bidra til å definere relevante mål/OKRs og sikre forankring av disse inn mot CFO-området
 • Sikre lønnsomhet for nye inntektsstrømmer
 • Sikre strategisk og finansiell risikostyring for konsernområdet
 • Orkestrerer og bygge nettverk mot de andre økonomifunksjonene i TINE og sikre at LI&D har tilgang til rett kompetanse og ressurser fra disse og eksterne økonomimiljøer
 • Lede og utvikle enheten på en optimal og sunn måte

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på masternivå med gode karakterer
 • Senior erfaring fra forretningsutvikling, M&A, investeringer, strategi eller tilsvarende. Konsulenterfaring er en fordel
 • Erfaring med å være tett på C-suite
 • Svært god økonomiforståelse
 • Sterke analytiske evner og meget god strategisk og operativ forretningsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/engelsk

Personlige egenskaper:

 • Trives i dynamiske omgivelser og evner å ha overblikk og relatere til strategi i parallell med fokus på hva som må til for å holde oppe trykk og gjennomføring
 • Strukturert og evner sette retning og krav både til ledere så vel som kollegaer, samt styre ressurser og organisasjonen i riktig retning
 • Positiv, imøtekommende og omgjengelig med gode relasjonsskapende og samarbeidsevner

Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Langsiktig innovasjon og digitalisering, og sitter i LI&D-ledergruppen. I tillegg inngår stillingen i fagnettverk for CFO området. Arbeidssted er TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo. 

Vi tilbyr

 • I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikle seg gjennom å bli tatt vare på og å få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri-, og innovasjonsmiljø preget av mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling.
 • Gode forsikring og pensjonsordninger
 • Har du rett kompetanse og profil håper vi du har lyst til å bidra til vekst i en jobb med mening og stor betydning for samfunnet vårt

For mer informasjon ta kontakt med Kjetil Haug-Nodeland i Boyden Executive Search, tlf: +47 91 16 77 03 eller Line Hilmersen i Boyden Executive Search, tlf: +47 93 48 62 23. Send søknad og CV via www.tine.no; «Jobb i Tine – Ledige stillinger» innen 23. januar. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.