Økonomisjef

Rekrutterer
Sted
Kverneland
Publisert
10. januar 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Kristin Skadsheim 45426795, Maria Angela Sierra Silva 91518598
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Med en lang tradisjon og historie som startet med at Trygve Kverneland etablerte selskapet i 1930, er TKS Agri i dag, en ledende leverandør av fôringssystemer for husdyr (storfe, melkekyr, sauer og geiter) og tilbyr alt fra manuelt betjente maskiner til fullautomatiske systemer.
TKS sin visjon er å være en ledende og innovativ leverandør med det overordnede mål å finne de mest rasjonelle og kostnadseffektive løsninger for sine kunder. Systemene de bruker forbedrer dyrevelferden og frigjør tid for bonden. Alle systemene er elektrisk drevet og er helt sentrale i overgangen til mer bærekraftig alternativer i landbruket.

Nå har du muligheten til å bli med å sette retning i et selskap som leverer utstyr til en bransje hvor det grønne skiftet vil kreve nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller. Som økonomisjef vil du få en sentral rolle i virksomheten, du vil være involvert i beslutninger, strategi og oppfølging av produksjon, salg og logistikk. Vi ser etter deg som trives med å lede en økonomi og regnskapsfunksjon, og som kan bistå ut i organisasjonen for å sikre optimal drift. Du kjenner deg igjen i selskapets verdier som er: Nøyaktig - Samarbeidende - Bry seg. Den rette kandidaten skal kunne ta et selvstendig ansvar for regnskapsoppfølgning og rapportering.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for økonomiavdelingen hos TKS Agri
 • Lede arbeidet med utarbeidelse av budsjetter, prognoser, analyser og resultatoppfølging
 • Likviditetsoppfølging og kontroll av organisasjonens kostnader og lønnsomhet
 • Hovedkontakt med bank, andre finansielle institusjoner og revisor
 • Utvikle og implementere modell for kostnadskontroll på avdelingsnivå og sørge for at alle avdelinger har nødvendig innsikt til å følge opp sine budsjetter og avvik
 • Delta og samarbeide tett med ledergruppen
 • Oppfølging av deleid datterselskap
 • Kostnadsoppfølging i utviklingsprosjekter
 • Utarbeide kostnadskalkyler for bedriftens produkter og tjenester
 • Kvalitetssikring
 • Overordnet ansvar for, innkjøp, logistikk og lagerfunksjon
 • Til enhver tid jobbe med forbedringer
 • Ansvar for bedriftens utvikling og bruk av ERP-systemet og andre støttesystemer
 • Erfaren og fortrolig med nye digitale hjelpemidler og ny teknologi

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Økonomiutdannelse på minimum bachelor nivå
 • Minimum 5 års erfaring i tilsvarende stilling
 • Det kreves erfaring fra produksjonsbedrift (erfaring fra samme bransje er et ønske, men ikke et krav).
 • Det er ønskelig at kandidaten har internasjonal erfaring og erfaring med eksport/avdelinger i utlandet
 • Erfaring med prosjektledelse, optimalisering og teknologiutvikling, er en fordel
 • Avansert Excel bruker og god kompetanse innen ERP systemer, kjennskap til Microsoft Dynamics NAV er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:
For å lykkes og trives i rollen, er det viktig at du er målorientert, strukturert og analytisk. Du må trives med å jobbe selvstendig med ansvar, samtidig, er du teamorientert, støttende og omgjengelig. Du har gjennomføringsevne og har evne til å sette deg inn i flere problemstillinger samtidig. Du er løsningsorientert, effektiv og har høy arbeidsmoral.

Vi tilbyr:

 • Nøkkelrolle i en innovativ bedrift som jobber for det grønne skiftet 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjons- og forsikringsavtaler
 • Firmahytte
   

Søknader behandles konfidensielt og vil bli fortløpende vurdert. For ytterligere informasjon ta kontakt med Maria Sierra Silva på tlf 91518598 / maria.sierra@fabi.no eller Kristin Skadsheim på tlf 45426795 / kristin.skadsheim@fabi.no.

Vi ser frem til å motta din søknad!
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.