Rådgiver / seniorrådgiver

Sted
Oslo
Publisert
11. januar 2022
Søknadsfrist
23. januar 2022
Kontakt
Peter Olgyai, 99024927
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du å jobbe med økonomiforvaltning innenfor høyere utdanning?

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning (EIE) har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NOKUT, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene og NUPI, samt ansvaret for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren. Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler.

Avdelingen har ansvar for oppfølging av byggeprosjekter og leiesaker i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferd og for studentsamskipnadene inklusive studentboliger. Avdelingen har fire seksjoner: Seksjon for finansiering, Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, Seksjon for strategi og utvikling og Seksjon for styring.

Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd (SØS) har ansvaret for å sikre en god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter, kontrollen med tilskuddene til private høyskoler, statsregnskapet, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, studentvelferd og studentsamskipnader og samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren. 

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, i Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd.

Stillingen skal primært bidra til å løse oppgaver på økonomiforvaltningsområdet, men kan ved behov også bidra på andre arbeidsoppgaver i seksjonen innenfor studentvelferd og i avdelingen forøvrig knyttet til ulike prosjekter.

Vi søker deg som har god tallforståelse og som har gode samarbeidsevner og raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger i en travel hverdag. Du er fleksibel, lærer raskt og deler kunnskap med andre. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder 

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø, herunder:

 • Regnskapsrapportering fra statlige universiteter og høyskoler, private høyskoler, studentsamskipnader og andre underliggende virksomheter
  • Utarbeidelse og oppdatering av regskapspakker
  • Gjennomgang av regnskapsrapporteringen og nøkkeltall
 • Oppdatering og gjennomgang av seksjonens regelverk/reglement
  • BOA-reglementet (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet)
  • Avsetningsreglementet
 • Besvare henvendelser knyttet til økonomirapportering, og generell veiledning opp mot sektoren
 • Utarbeide svar til Riksrevisjonen
 • Rapportering til statsregnskapet for avdelingens virksomheter
 • Bidra på andre oppgaver i seksjonen og avdelingen

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • høyere utdanning på minimum bachelorgradsnivå, eller tilsvarende realkompetanse, innenfor økonomi 
 • meget god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • god tallforståelse og gode digitale ferdigheter 
 • relevant arbeidserfaring innenfor økonomistyring, revisjon eller regnskap

Det er ønskelig at du har: 

 • god kjennskap til de statlige regnskapsstandardene (SRS)
 • god kjennskap til økonomiregelverket (bestemmelser om økonomistyring i staten)
 • kunnskap om den statlige budsjettprosessen
 • erfaring fra offentlig sektor og kjennskap til politiske prosesser

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som: 

 • har gode samarbeidsevner og kan sette deg raskt inn i nye problemstillinger i en travel hverdag
 • kan håndtere uforutsigbarhet og arbeider godt under press
 • er selvstendig og jobber systematisk
 • er fleksibel og serviceinnstilt
 • tar initiativ og bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

For stilling som seniorrådgiver kreves det som hovedregel minst fire års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum to år innenfor økonomistyring, revisjon eller regnskap, og god innsikt i fagområdet og stor evne til selvstendig arbeid. For stilling som rådgiver kreves det som hovedregel minst to års relevant arbeidserfaring, hvorav minimum ett år innenfor økonomistyring, revisjon eller regnskap, og god innsikt i fagområdet. 

Vi tilbyr

Velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige ansatte som er stolte av jobben sin. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mange utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En jobb i KD gir deg muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen. Dette er en arbeidsplass hvor du har mulighet til å utvikle deg og hvor det er rom for initiativ.

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak, fleksibel arbeidstid, mulighet til trening i arbeidstiden, samt pensjons-, låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet her.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnstrinn 59-76 som for tiden utgjør fra kr 534 400 – 734 400 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi oppfordrer søkere til å benytte Vitnemålsportalen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kunnskapsdepartementet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning, og vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av om de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter. 

Les mer om inkluderingsdugnaden her. 

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Peter Olgyai, tlf: 990 24 927, e-post: peol@kd.dep.no  


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.