Bydelsdirektør Nordre Aker

Sted
Oslo
Publisert
14. januar 2022
Søknadsfrist
4. februar 2022
Kontakt
Svein Lyngroth 41515158, Aksel Nikolai Norum 48079972
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: «Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel Nordre Aker». Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. Bydelens budsjett er på 1,8 mrd. Kroner. 

Vi søker en bydelsdirektør som ønsker å videreutvikle tjenestetilbudet i Bydel Nordre Aker og være en pådriver i kommunens innovasjons- og moderniseringsprosesser, samt sikre god internkontroll og oppfølging av bydelens tjenester. Du må være en lagspiller som setter tydelige mål og motivere medarbeidere ved å utvikle og dra nytte av deres kompetanse og kreativitet. Tillitsbasert styring og ledelse står sentralt for oss.

Det pågår for tiden en strukturell gjennomgang av deler av bydelens arbeid og organisering, og ny bydelsdirektør må derfor ha erfaring fra omstillingsarbeid i større virksomhet og kunne vise til resultater og sørge for effektiv og god drift av bydelen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsgiver for bydelens ca. 1050 årsverk.
 • Lede mål-, strategi- og budsjettarbeidet i Bydel Nordre Aker.
 • Administrere sekretariatet for bydelsutvalget, herunder:
  • Sikre grundige og gode saksfremlegg for folkevalgte organer.
  • Gjennomføre og forankre politiske vedtak.
 • Styre utviklingsprosesser og gjennomføre omstillingstiltak.
 • Bidra til digitaliseringsarbeidet i bydelen og kommunen. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå.
 • Relevant ledererfaring, erfaring fra offentlig sektor er en fordel. 
 • Solid kompetanse innen økonomi- og ressursstyring. 
 • Forståelse for og innsikt i politiske beslutningsprosesser. 
 • Erfaring med arbeid i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. 
 • Erfaring fra strukturelt og kulturelt omstillingsarbeid i en større virksomhet
 • Interesse for teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser og tjenesteproduksjon. 

Personlige egenskaper

 • Du er beslutningsdyktig og har gjennomføringsevne
 • Du er en lyttende lagspiller som får med deg folk. 
 • Du utforsker komplekse utfordringer og arbeider rasjonelt og analytisk med dem. 
 • Du arbeider planmessig, prioriterer og gjennomfører. 
 • Du samarbeider godt, bygger nettverk og får gjennomslag. 
 • Du handler på eget initiativ, skaper fremdrift og tar ansvar for resultater. 

Vi tilbyr

 • Åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trivelig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. 
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 

Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter. 

Oslo kommune har 15 bydeler som samlet disponerer ca 60 % av Oslos årlige driftsbudsjett til helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Det gjelder tjenester til eldre og funksjonshemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdomsarbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, rustiltak og boligvirkemidler. Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg og administrativt av en bydelsdirektør. Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, ved kommunaldirektøren, er bydelsdirektørenes arbeidsgiver.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.