Kunderådgiver internasjonalisering

Rekrutterer
Sted
Bodø
Publisert
3. mai 2022
Søknadsfrist
5. juni 2022
Kontakt
Ole Jan Rimstad 99593014, Monica Ahyee 91329655
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Innovasjon Norge i Nordland fylke har 24 ansatte, lokalisert i Bodø og Mo i Rana. Vi samarbeider i et nettverk av dyktige kolleger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at våre kunder skal kunne realisere sine nyskapende prosjekter. Dette gjør vi gjennom bruk av våre tjenester innen
finansiering, rådgiving, nettverk, kompetanse, koblinger nasjonalt og globalt, samt profilering.

Vil du jobbe med å få Nordland ut i verden?

Brenner du for næringsutvikling og verdiskaping? Ønsker du å bli med i et dynamisk team hvor Nordlands næringsliv, innovasjon og internasjonalisering står i fokus? Da er dette kanskje noe for deg!

Nordland har er et sterkt globalt næringsliv med bedrifter som leverer varer og tjenester i verdensklasse. Innovasjon Norge Nordlands (INN) hovedoppdrag er å være en proaktiv bidragsyter og tilrettelegger for lønnsom næringsutvikling og internasjonal vekst med utgangspunkt i Nordland fylkes fortrinn og mulighetsområder. 

Vår nye kunderådgiver for vekst og internasjonalisering vil være helt sentral i Innovasjon Norge sitt bidrag til å utløse eksportpotensialet i norsk næringsliv. Du skal være med å sikre implementering og operasjonalisering av vår vekst- og eksportstrategi. Du vil bli sentral i vårt regionale eksportteam og en del av det nasjonale spesialistteamet innen internasjonalisering.  

Kontorsted for stillingen er Bodø, men vi er fleksibel på hvor i Nordland du bor.

Roller/ansvar/hovedoppgaver:

 • Mobilisere og oppsøke bedrifter som har potensiale for internasjonal vekst, og sammen med bedriften kartlegge modenhet, ambisjoner og potensiale for økt eksport og internasjonalisering  
 • Sparre med prioriterte bedrifter, være prosessleder og sette sammen leveranseteam 
 • Bidra med strategisk og metodisk kompetanse for å rigge bedrifter til internasjonal vekst, blant annet gjennom workshops og eksportprogrammer 
 • God forståelse for kommersialisering, skalering og vekst for eksport for å kunne støtte ambisiøse bedrifter i utviklingen mot internasjonale markeder
 • Jobbe tett sammen med andre regionskontorer i Norge, våre internasjonale kontorer, Invest in Norway og INs Eksportsenter i Oslo, for å gi bedriftene tilgang til internasjonal kompetanse, kapital og globale muligheter 
 • Sentral i å utvikle kompetanse og innsikt innen internasjonalisering på kontoret  

Arbeidserfaring/kompetanse:

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet (gjerne deler fra utlandet)
 • Internasjonal arbeidserfaring
 • Erfaring fra internasjonal forretningsutvikling/internasjonale bedrifter - god forståelse for hva det å gå internasjonalt betyr og hva det krever av en bedrift
 • Evne og erfaring til å sparre med kunden om vekstmuligheter, kommersialisering, skalering, risikofaktorer, kapitalbehov og andre forutsetninger for vellykket etablering og vekst internasjonalt
 • Erfaring med globale investormiljø og globale investorverktøy en fordel
 • Prosess- og metodeforståelse for å kunne fasilitere ulike kurs og workshops
 • Digital forretningsforståelse
 • Du må mestre engelsk og norsk språk flytende
 • Salgserfaring blir vurdert positivt
 • Sektorkompetansen innen prosessindustri, marin og maritime næringer teller positivt

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, initiativrik og løsningsorientert personlighet - med stor fokus på kundeservice
 • Trygghet til å utfordre alle typer bedrifter, med evne til å justere dialogen etter situasjonen
 • God på relasjonsbygging nasjonalt og internasjonalt
 • Målrettet med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Tydelig, profesjonell og etterrettelig
 • Åpen og nysgjerrig med tanke på å tilegne deg ny lærdom og arbeidsmåter
 • Du er konseptuell i din tenking og ser nye muligheter og finner gode løsninger

Vi kan tilby:

 • En jobb der du kan gjøre en forskjell
 • Spennende og faglige utfordringer i et engasjert team med godt arbeidsmiljø
 • Stort nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist er senest 5. juni. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av vår rådgiver i Prime Executive, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14). Om ønskelig kan innledende kontakt være konfidensiell, også overfor Innovasjon Norge som oppdragsgiver.  

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.