Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF

Sted
Levanger og Namsos
Publisert
3. mai 2022
Søknadsfrist
30. mai 2022
Kontakt
Hans Petter Karlsen 93425743, Jan Egil Myhre 90892522
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du lede utviklingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste?

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord-Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no

Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF

Vi søker en tydelig, samlende og handlekraftig toppleder med ansvar for overordnet ledelse av Helse Nord-Trøndelag. Sentrale oppgaver vil være å bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom utvikling og innovasjon.

Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning og bred erfaring fra ledelse av kunnskapsmedarbeidere, gjerne innen helsesektoren. Du har god samfunnsforståelse og evner å ha et strategisk helhetsperspektiv på virksomheten.

Er du en trygg leder med utpregede relasjonelle egenskaper og som har oppnådd gode resultater – ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi kan tilby en utfordrende og meningsfylt topplederstilling i et spennende fagmiljø.  Lønn etter avtale.

Arbeidssted er sykehusene Levanger og Namsos.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 eller Partner Jan Egil Myhre, tlf. 90892522 i Habberstad. Styreleder Gerd Janne Kristoffersen tlf. 97720612 kan også kontaktes.

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.