Internasjonal direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
6. mai 2022
Søknadsfrist
28. mai 2022
Kontakt
Christian Heiberg 99298574, Jette F. Christensen 958 52 870
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Har du internasjonal ledererfaring, solid samfunnsforståelse, et strategisk blikk og engasjement for norsk næringsliv? Da ser vi frem til å høre fra deg!

NHO søker en Internasjonal direktør som skal lede deres internasjonale arbeid, og være NHO-ledelsens fremste rådgiver på internasjonale spørsmål.

Den internasjonale direktøren må kunne skape gode relasjoner på vegne av NHO og bevege seg i en omverden bestående av bedriftsledere, politikere, embetsverk, diplomati, media og andre arbeidslivsorganisasjoner og foreninger. Kandidaten må forstå lederrollen og hva den krever, og se organisasjonens rolle opp mot interessentenes.

Oppgavene og målene for stillingen vil være knyttet til:

 • Bidra til oppnåelse av NHOs styrevedtatte mål for organisasjonens internasjonale arbeid
 • Utvikle NHOs posisjoner i internasjonale spørsmål
 • Myndighetskontakt i Norge og internasjonalt
 • Koordinere NHOs samlede internasjonale arbeid
 • Representere NHO i ulike internasjonale fora
 • Tett kontakt med NHOs medlemsbedrifter, og sikre at de har rammevilkår som muliggjør deres internasjonale ambisjoner
 • Overvåkning og analyse av internasjonale hendelser og utviklingstrender, særlig innen lov- og reguleringsområdet i EU, og formidle videre hvordan disse påvirker norske bedrifter og samfunnet for øvrig

Vi søker en leder med:

 • God ledererfaring, gjerne fra norske bedrifter med virksomhet i utlandet
 • Erfaring og kunnskap fra internasjonalt arbeid, gjerne i tilknytning til EU/EØS, handelspolitikk, energipolitikk, eksportfremme og politikk- og myndighetskontakt
 • Svært gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Evne til å motivere og engasjere egne medarbeidere
 • Evne til å bringe folk sammen og forene ulike utgangspunkter
 • Solide nettverksbyggingsegenskaper
 • Svært gode språkferdigheter i engelsk, og gjerne andre språk

Internasjonal avdeling i NHO består i dag av over 20 kunnskapsrike medarbeidere, med arbeidssted i både Oslo og Brussel. Avdelingen samarbeider tett med øvrige fagavdelinger i NHO og de ulike landsforeningene. Stillingen rapporterer til viseadministrerende direktør Anniken Hauglie.

For den rette personen er dette en unik mulighet til å jobbe tett med internasjonale spørsmål på vegne av NHO og norsk næringsliv i en stadig mer urolig verden som krever årvåkenhet og tilpasningsevne.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574, Jette F. Christensen, tlf. 958 52 870, eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og innen 29.05.2022.

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. NHO har over 30 000 medlemsbedrifter. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.