Seniorrådgiver næringspolitkk

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
25. mai 2022
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Frode Pettersen 47888285, Sondre Løkken 48029015
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer om lag 130 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet.

Sammen med medlemmene våre bidrar vi til å løse viktige nasjonale oppgaver, og vi arbeider for at bransjen skal ha gode rammebetingelser. På den måten bidrar vi til at brukere, pasienter og fagmiljøer får tilgang til de beste løsningene, til videreutvikling av Norges helse- og velferdsordninger og til forskning ved sykehus, universiteter, høyskoler og i industrien.

Melanor er opptatt av å synliggjøre medlemmenes verdiskaping i det norske samfunnet. Utstyr utviklet av våre medlemmer er avgjørende for forebygging, diagnostisering og god pasientbehandling. Med utstyr og løsninger levert av våre medlemmer får mange av oss mulighet til å leve lenger, klare oss selv, ha aktive liv og bidra til fellesskapet. Laboratorieutstyr gjør dessuten at vi kan være trygge på maten vi spiser og på at vannet vi drikker er rent.

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Melanor arbeider aktivt for at bransjen etterlever gjeldende etiske standarder, myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet, og kommer med forslag der vi ser rom for forbedringer. Våre medlemmer bruker betydelige ressurser på forskning og utvikling. God kvalitet og sikkerhet står helt sentralt, og medlemsbedriftene arbeider systematisk for å kvalitetssikre utstyret de utvikler og leverer. Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr skal være sikkert, ha god kvalitet og fungere slik det skal.

Vil du være med å utvikle helsenæringen for fremtiden?

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Vi ser etter vår nye seniorrådgiver næringspolitikk, som får en svært sentral rolle ved å bidra og lede næringspolitiske prosesser, hvor innovasjon og omstilling av norsk helsenæring er helt nødvendig for å gjøre helsevesenet mer bærekraftig.

Rette vedkommende vil få en unik mulighet til å ta en posisjon med direkte påvirkning på hvordan man behandler sykdom og handikap i Norge i tiden som kommer. Dette i en av de viktigste næringene for fremtiden.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til utvikling og vedlikehold av budskapsplattform i tråd med Melanors visjon og strategi
 • Gjennomføre og evaluere dialogmøter med stakeholdere
 • Prioritere høringer og uttalelser
 • Bidra til å utarbeide årlig referansedokument for medisinskteknologisk utstyr/statistikk og tallgrunnlag
 • Definere og legge grunnlag for informasjon til medlemsbedrifter og stakeholdere
 • Jobbe med medlemmers rammebetingelser gjennom bransjepolitisk arbeid
 • Definere kompetansebehov og gi innspill til prioriterte kompetansetiltak

Utdannelse og erfaring:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Minimum 7-10 år relevant erfaring
 • Forståelse og erfaring for hvordan styringsstrukturer og offentlig forvalting fungerer
 • Grunnleggende kunnskap om Norsk helsevesen
 • Grunnleggende kunnskap medisinsk utstyr
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Jobbet kommunikasjonsrelatert mot relevante målgrupper
 • En fordel å ha jobbet i en pådriverrolle i hvordan næringspolitikk utvikles og gjennomføres

Personlige egenskaper:

 • Selvgående og evne prioritere
 • Sterk struktur og gjennomføringsevne
 • Strategisk og analytisk tilnærming 
 • Tydelig i kommunikasjonen, både skriftlig og muntlig, og tørre å stå i det på vegne av selskapet og sitt fagfelt
 • Evne engasjere og motivere og lede
 • Bransjen skal frem, ikke hvert enkelt medlem
 • Samfunnsorientert
 • Forståelse og kunnskap om IT- utvikling
 • Endrings- og utviklingsorientert

Språk:
Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime Executive ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285 eller Sondre Løkken, tlf. 480 29 015.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.